Peníze získané sběrem víček byly obvykle využívány na odměny žáků při různých soutěžích a olympiádách.

„V loňském a letošním roce jsme se již zapojili do charitativního sběru. Touto cestou se učí nejen žáci, ale i jejich rodiče a učitelé nebýt lhostejní a snažit se pomoci. Celkem se vybralo okolo 250 kg plastových víček, které byly 12. prosince předány panu Rudolfovi," uvedla Hana Havlová.

Nemocnému Nikýskovi z Jičína byl věnován i výtěžek z bělohradského prodeje stromků, který se uskutečnil rovněž 12. prosince u Spa resortu Tree of Life. Zde se pro Nikýska vybralo 14 tisíc korun. Na snímku se chystají k převzetí šeku rodiče hendikepovaného chlapce.