Do dvoupatrové vily naproti zámeckému parku v Dětenicích se v polovině října nastěhovali noví sousedé. Není to však klasická rodina, dokonce její obyvatele nepojí ani příbuzenské vazby. Novostavba je domovem pro seniory.

Osobní přístup nad zlato

Náročným procesem hledání vhodného zařízení si prošla také Andrea Aubrechtová, když zvažovala optimální možnost zajištění péče o babičku. „Navštívili jsme řadu domovů pro seniory v naší lokalitě a z podmínek, které tam vládly, jsme byli otřeseni,“ popisuje prvotní impuls k záměru výstavby domova pro seniory rodinného typu podle vlastních představ o standardech péče a komfortu.

„Chceme to dělat jinak. Náš domov není ústav. Velice nám záleží na tom, aby se u nás klienti opravdu cítili jako v domácím prostředí,“ popisuje Aubrechtová.

Svého vytyčeného cíle se manželé Aubrechtovi drželi a 17. října bylo uvedeno do provozu zbrusu nové registrované zařízení, které nabízí péči a zázemí třinácti klientům. „V současné době máme už jen tři volná místa,“ říká majitelka, která klade velký důraz na profesionalitu personálu. Zaměstnává pět pečovatelek a tři zdravotní sestry, které prokázaly minimálně tříletou praxi v oboru. Zdravotní péči dále zajišťuje lékař a rehabilitační pracovník.

Osobní domácí prostředí a péče kvalifikovaných zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří mají na každého ze zdejších obyvatel dostatek času, je základem, na který navazují další nadstandardní služby.

(Ne)dostupný luxus?

„Vše se odvíjí od výše důchodu,“ míní Andrea Aubrechtová. „Některým klientům stačí na pokrytí nákladů vlastní důchod, jiným přispívá rodina,“ dodává. Ubytování vychází na dvě stě deset korun na den, stravování na sto sedmdesát. Měsíční úhrady jsou sjednávány v souladu se zákonem o sociálních službách.

„Základním nedostatkem ve službách pro seniory je čas. Vnímám a vím, že si chtějí povídat nebo jen být s někým, kdo jim věnuje pozornost a stojí o jejich potřeby, ale to při počtu klientů, které mám na starost není v mých silách,“ popisuje pečovatelka Zdena P., která osm let pracuje v jednom z domovů pro seniory na Hořicku.

Starosta Miletína Jaromír Nosek by uvítal, kdyby ve městě domov pro seniory vybudoval, zároveň však upozorňuje na možnost efektivního rozšíření pečovatelské služby. „Do budoucna by mohly vzniknout pečovatelské obvody. Klienty domovů pro seniory bývají i lidé, kteří by chtěli a mohli být v domácím prostředí,“ říká. Na malých městech a vesnicích často chybí občanská vybavenost, sousedská výpomoc je záležitostí zcela individuální. Jako efektivní řešení se nabízí rozšíření působení pečovatelské služby na celotýdenní provoz, což je otázkou jednání a poskytnutí státních financí.

Faktu stárnutí populace jsou si vědomy i podnikatelské subjekty. „V Libáni, odkud pochází můj manžel, stavíme další bytový komplex pro seniory. Dvacet pět bytů má být otevřeno do tří let,“ přibližuje plány Aubrechtová.

Seniory jako cílovou klientelu si vybrala také společnost Elizabeth Arms, která odkoupila zámek v Lázních Bělohradu a intenzivně pracuje na jeho rekonstrukci.