Dalo by se říci, že po právu kritizovaný „tah" na drobné podnikatele odezněl. Ale kdepak! Netrvalo dlouho, jen pár týdnů, a O.M. se mi ozval znovu – a to s pokračováním.

O co tehdy šlo?
V březnu 2014 přišla do obchodu O.M. paní, zastupující INTEGRAM s dotazem, zda firma platí za rádio. Vyplnila tiskopis, kde napsala, že v zázemí firmy se nachází radiopřijímač, s dotazem, zda se platí za jeho užívání. Nechala si podepsat prohlášení, že neshledala závady a odešla.

Leč tím to neskončilo. V lednu 2015 dostali dopis od advokátky Mgr. L. H. z Prahy 7, zastupující klienta INTEGRAM (nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů) , kde sděluje, že ukládají firmě pokutu za nezákonné obohacení z veřejné produkce – ve výši 5 994,50 Kč. Původní částka, vyčíslena INTEGRAMEM byla 1 200 Kč. Její zvýšení bylo zdůvodněno odkoupením pohledávky. Současně byl přiložen účet banky, kam je nutno částku poslat.

V následující korespondenci advokátní kanceláře už stálo – jestli nezaplatí, bude to předáno soudu, kdy dotyčný provinilec může být odsouzen na 1 měsíc nepodmíněně! Firma tedy zaplatila požadovanou částku INTEGRAMU. Byla však rozdělena na INTEGRAM a advokátní kancelář. Na základě několikrát urgovaného požadavku dostali doklad o zaplacení.

Je druhá polovina roku 2015

Druhý díl
„Tím, že jsme dlužnou částku uhradili, měli jsme za to, že je záležitost vyřízena," komentuje situaci O.M a pokračuje: „Jaké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi dopis od nové advokátky Mgr. L.T.R. , kde nás informuje, že má zplnomocnění od společnosti OAZA, s opětným poukazem na situaci, že za tranzistorové rádio (už dávno odstavené) dlužíme poplatek za rok 2014. Nyní už ne za veřejnou produkci, ale za Asociaci mistrů zvukařů. Jinými slovy – firma INTEGRAM předala tuto pohledávku další advokátce, která to vymáhá pro jinou organizaci.

Aby vám byla celá záležitost lépe vysvětlena, uvádí ve svém dopisu Mgr. L.T. R., … dle rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z 15. 11.2006 , kterým bylo mandantovi uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv, zahrnující mj. správu práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla podle §1 odst. 4 písm. f bod 4 a §23) autorského zákona. Dle § 12 odst. 4, písm.f. bod 2) právem dílo užít je právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména se jedná o právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21) a dále dle bodu 4) právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23)."

Dále bych ráda zdůraznila skutečnosti v této věci, zásadní pro vymáhání bezdůvodného obohacení mým klientem. Můj klient (OAZA z.s. ) je od 1.1. 2011 zastupován kolektivním správcem INTEGRAMEM o.s. Tento kolektivní správce vybírá od provozovatelů pouze autorské odměny plynoucí z řádně uzavřených licenčních smluv, nikoliv bezdůvodné obohacení vzniklé na základě bezlicenčního užití chráněných děl. Vymáhání bezdůvodného obohacení v rámci OAZA, z.s. tak zůstává i nadále v kompetenci OAZA,z.s.

Jak jsem zjistil, říká dál novopacký O.M. v současné době je takto pověřeno „matkou" už pět organizací, které se touto činností zabývají. Jejich počet může narůstat!

Verdikt
„Co pr mě z tohoto psaní advokátky plyne – neskrývá nijak své rozhořčení O.M., zřejmě se ohlásí další zplnomocněné instituce od INTEGRAMU, které budou vymáhat dlužné částky. Nijak tomu asi nezabráním. Abych se šel soudit – na to nemám čas. Toho jsou si vědomi eventuální další vymahatelé, kteří zde našli a nacházejí, bezesporu, celkem slušný byznys."

Člověk, když si uvědomí, kde všude ve firmách, institucích naráží na zvuk, obraz z médií – ať jsou to radia, televizory, mobily, počítače, reklama atd. – pak problémy, které zažívají zejména drobní podnikatelé, jsou tady a mohou obrovsky narůstat.

Vyplatí se tedy jednoznačně prostudovat licenční smlouvy. Za pomoci právníka, kterého musíte zaplatit – pak smlouvu podepište. S vědomím, že snad, snad se už nic nevyskytne – ale vynalézavost některých institucí získat „slušný profit" s podporou zákona – je opravdu obdivuhodná. Či se najde – na ochranu drobných podnikatelů, řemeslníků – jiné řešení?    Oldřich Houška