Asi nejhorší situace je na Okruhu Gustava Havla, kde si motorkáři často chtějí zatáčky projet na vlastní kůži a rádi zkouší, co ze svých strojů dostanou. Tím ohrožují nejen sebe, ale i obyvatelé města. Proto se zastupitelé rozhodli zakročit a situaci řešit.

Proto byl na výpadovku do Miletína a Lázní Bělohradu v obou směrech ve dnech 26. července až 5. srpna zkušebně nainstalován stacionární radar. V provozu byl dvacet čtyři hodin denně a nasbíraná data odhalila poměrně vysoké číslo provinilých řidičů.

„Na těchto úsecích bylo po dobu deseti dnů umístěno zařízení pro sběr statistických dat. Jeho drobnou nevýhodou bylo, že nerozlišovalo, zda-li se jedná o automobily či motocykly. Každopádně jsme si díky radaru potvrdili to, co jsme už dávno věděli," líčí místostarosta Ivan Doležal. 

Radar potvrdil, že řidiči na Okruhu Gustava Havla poměrně často zapomínají, že jsou stále ve městě a že i když se pohybují na závodišti, musí dodržovat stanovené předpisy.

„Data ukázala, že během deseti dní, kdy byl na úsecích radar umístěn, zde projelo téměř osmdesát tisíc motorových vozidel. Z toho přibližně třicet pět procent překročilo povolenou padesátku," představuje výsledky měření místostarosta Ivan Doležal a dodává, že se jedná o poměrně vysoké číslo, které ale zas až tak překvapivé není.

„O tom problému jsme věděli a snažili jsme se situaci několikrát řešit. Bohužel bezúspěšně. Radar by mohl být řešením. Teď je ale ještě brzo na závěry. Potřebujeme si hlavně ujasnit, k čemu nám průzkum posloužil a domluvit se na tom, jak se získanými informacemi naložíme," zamýšlí se Doležal a zároveň ujišťuje občany, že kroky k nápravě budou určitě podniknuty a město udělá vše pro to, aby na okruhu zajistilo větší bezpečnost.

RADAR JAKO ŘEŠENÍ

„Samozřejmě, že uvažujeme nad stálým umístěním radaru, ale není to jen naší záležitostí. Musí proběhnout určitý schvalovací proces. Nedílnou součástí je i povolení od Policie ČR," seznamuje Doležal obyvatele Hořic s dalším postupem.

HAZARDÉŘI

Výsledky měření mimo jiného ukazují i to, že zhruba 11,5% projelo okruh více než šedesátikilometrovou rychlostí. Poměrně znepokojivé je pak číslo 63, což je počet vozidel, která daný úsek projela v rozmezí sto až sto deset kilometrů v hodině. Ještě děsivější je fakt, že 47 řidičům tachometr ukázal více než sto deset kilometrů v hodině.

„Možná to takhle vypadá jako zanedbatelné číslo, ale zdání klame. Nesmíme to brát na lehkou váhu. Tito lidé neohrožují jen svůj život, ale také se zdraví místních," zdůrazňuje bezohlednost hazardérů místostarosta.