Zdejší pobyt pro ně byl vyvrcholením celoroční činnosti. Rodiče za něj zaplatili 2500 korun. Děti zde hrály táborovou „vesmírnou“ hru a podle vlastních vyjádření se ani chvilku nenudili. Kromě soutěží, mezi nimiž se mimo jiné naučily střílet z luku pod vedením vůdce vlčat Michala Císaře (přezdívka Miki) a Jarmily Veselé (vůdkyně světlušek-Hvězdičky), byl čas na návštěvu koupaliště Sklář a například přivítaly mezi sebou handicapované děti ze sdružení Apropo. „Říkáme tomu integrovaný den a skauti se přesvědčili, že zdravotní postižení není a nesmí být problémem,“ uvedla Jarmila Veselá. Celý turnus s českými dětmi trávila i trojice kamarádů ze Slovenska. Podle Slovenky Eleny Bitterové zde našli samé kamarády a ani jídlo není nijak odlišné od toho, co znají z domova. Dvě kuchařky se dvěma pomocnicemi pro skauty připravovaly pět jídel denně a v panujících vedrech nezapomínaly ani na dostatek pití. Džus, čaj i voda, vše v takovém množství, že pít mohl každý, kolik chtěl. Účastníci tábora kromě skautských zaměstnání sloužili i služby. Měli na starosti přečerpávání vody ze studánky s ověřenou kvalitní pitnou vodou, mytí hrnců a zasypávání exkrementů u lesních suchých záchodů. Dvanáctileté Anny Štolcové jsme se zeptali, co ji nejméně bavilo, a v očekávání, že šlo o zmíněnou poslední činnost, jsme dostali překvapující odpověď. Práce u WC je prý nejlepší, protože se u ní zažije nejvíce legrace.
A to potvrdili i ostatní skauti. Nikomu se nestýskalo a jedním z pozitiv pobytu bylo, že legrace byla všudypřítomná. Zatímco nejmladší skauti vždy o prázdninách zůstávají v rámci okresu, ti starší vyjíždějí do vzdálenějších lokalit. Reciprocita je u skautů běžná, a tak naše nejmladší vystřídají od pondělí skauti z Liberce.