Před dvěma roky městská rada se společností uzavřela smlouvu. Podle vyjádření současných radních se příliš nepovedla a není výhodná. „Smlouva s firmou Rengl je nešťastné dědictví, s nímž se současná rada musí vypořádat. Nepovedla se v mnoha ohledech," zhodnotil příkře místostarosta Petr Hamáček.

Stěžejní problém spočívá v tom, že byla uzavřena na jedenáct let, aniž by město s firmou Rengl mělo předešlé zkušenosti. Odstoupit od ní je možné leda v případě, že se společnost dopustí závažného pochybení ve spravování plakátových ploch. Jičínští proto alespoň zajistil jistou revizi smlouvy.

Městu z plakátových ploch plynou příjmy, protože firma platí nájem. Doposud činil 71 800 Kč, po revizi dohody byl však navýšen na 86 800 Kč. Navíc Jičín sníží svou spoluúčast na odstraňování takzvaného „černého výlepu", což je umisťování plakátů mimo předepsané prostory. Doposud radnice přispívala 20 tisíc Kč, po uzavření dodatku to bude jen 15 tisíc. Sečteno, podtrženo, Jičín po úpravě smlouvy ušetří 20 tisíc Kč.

Firma Rengl navíc bude bezplatně vylepovat informační letáky o konání schůzí zastupitelů. Neziskové a městské organizace dostanou za výlep plakátů slevu 30 procent.

Názor veřejnosti
Deník provedl rychlý průzkum mezi Jičínskými. Většina z nich si prý plakátových ploch nevšímá, maximálně se u nich krátce zastaví. A pouze ve dvou případech jsme se dozvěděli, že jejich kvalita by mohla být lepší.

„Občas si je prohlédnu, když mám čas. Ale jen málokdy. Moc se mi ale nelíbí, jak vypadají," zhodnotil Roman Pažout.