Řediteli školy Miloši Novotnému včera předali vybavenou učebnu zástupci obou společností.

Škola s 31 žáky se tak zařadila do projektu, který sleduje vliv a přínos moderní technologie na výuku. Program byl zahájen letos v září a účastní se ho celkem 10 základních a dvě střední školy. Nemyčeveská škola jako málotřídní je zařazena jako jediná.

„S prvňáčky téměř každodenně používáme dotykovou obrazovku pro nácvik uvolňování ruky. Se všemi dětmi cvičíme základní dovednosti pro práci s tabletem, učíme se pracovat s textem," popisuje ředitel školy Miloš Novotný. „Do projektu jsme se dostali čistě náhodou, a to prostřednictvím našich výukových videí. Budeme se snažit smysluplně, systematicky integrovat tablety tak, aby byly pomůckou. Nyní hledáme cesty, jdeme krůček po krůčku, chceme získat nějaké zkušenosti, které bychom poslali dál," říká nadšený ředitel, který se s vervou pouští do nových projektů a pro kterého je škola hrou.

„Rádi bychom v rámci akce Škola dotykem pomohli při vytváření vhodných podmínek pro modernizaci školství v České republice," uvedla Zuzana Zelenická, manažerka společnosti Samsung, která už projekt testovala ve Slovenské republice.