Kraj dokončil stavbu moderního objektu po více než dvou letech. „Probíhají dokončovací práce, které by měly skončit v polovině května. Poté začne stěhování jednotlivých nemocničních oddělení. V provozu bude nový objekt na konci května,“ uvedl Lechmann. „V současnosti je proinvestováno zhruba 560 milionů korun. Přesnou částku budeme vědět po dokončení všech prací,“ dodal.

Nový pavilon vyrostl na místě bývalé budovy interny. Stará budova byla kompletně srovnána se zemí. V místě stavby archeologové odhalili zdobenou část 7 000 let staré sošky z doby kamenné, která představuje lidskou ruku. Nalezli zhruba sedm centimetrů velký fragment levé paže z vypálené hlíny, na jehož povrchu je patrné zdobení svislými rýhami. V areálu nemocnice a v jejím okolí bylo v mladší době kamenné rozsáhlé sídliště a na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné pohřebiště kultur popelnicových polí, vyplynulo z výzkumů archeologů.

Ilustrační foto
Nemocnice obnovila provoz mamologického pracoviště na poliklinice

Archeologové zdokumentovali přes sto zahloubených objektů, z nichž většinu tvořily sídlištní jámy z mladší doby kamenné, datované do období 5600 až 5000 let před naším letopočtem, spadající do kultury s lineární keramikou.

V nové multifunkční budově Oblastní nemocnice Jičín se budou nacházet v podzemním podlaží laboratoře, magnetická rezonance, skladové prostory, strojovny a šatny pro personál. V prvním nadzemním podlaží bude transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek a interní ambulance a poradny. Druhé patro obsadí centrum klinických laboratoří a třetí patro hemodialýza. Ve čtvrtém patře bude mít zázemí stacionář onkologie, v pátém budou prostory pro provozní technologie budovy.

Královéhradecký kraj zároveň připravuje v jičínské nemocnici další velkou investici, jejíž součástí bude vybudování bezmála dvou stovek nových parkovacích míst pod zemí.

Vizualizace pavilonu psychiatrie, který plánuje postavit Královéhradecký kraj v areálu jičínské nemocnice.Vizualizace pavilonu psychiatrie, který plánuje postavit Královéhradecký kraj v areálu jičínské nemocnice.Zdroj: Královéhradecký kraj

Kraj postaví v Jičíně nový pavilon psychiatrie se dvěma podzemními patry pro parkování. Touto investicí kraj zvýší kapacitu lůžkové péče a pomůže s řešením chybějících parkovacích míst v areálu nemocnice. V současné době krajský úřad zadal vypracování projektové dokumentace. Výstavba by mohla začít na přelomu let 2024 a 2025.

Projekt na výstavbu nového pavilonu psychiatrie počítá nejprve s demolicí stávajících objektů a následnou výstavbou nové budovy s podzemním parkovištěm. Ve třech nadzemních podlažích budou umístěné ambulance psychologů a psychiatrů pro děti a dospělé a dvě patra zaplní lůžková oddělení. Nebudou zde chybět ani technické místnosti a zázemí pro personál. Nový pavilon bude kompletně bezbariérový. Prostranství za budovou projde kompletní parkovou úpravou. Autoři případové studie odhadují stavební náklady na 330 milionů korun bez DPH.

Ilustrační foto
Stavba nového pavilonu v jičínské nemocnici potřebuje více peněz

Nový pavilon psychiatrie vyroste na místě stávajících nemocničních budov ležících naproti areálu nemocnice přes Bolzanovu ulici. „V novém pavilonu vznikne celkem 43 lůžek pro akutně i plánovaně přijímané pacienty, čímž se téměř ztrojnásobí kapacita oddělení. V současné chvíli je zde k dispozici pouze 15 lůžek. Součástí projektu jsou i dvě podzemní podlaží, kde bude parkoviště pro 185 vozidel. Touto cestou chceme pomoci s řešením nedostatku parkovacích míst v areálu i blízkém okolí nemocnice,“ uvedl krajský náměstek pro investice Pavel Bulíček.