Zálohy od Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou totiž o šest procent nižší než v roce 2012, což například pro jičínskou nemocnici znamená měsíčně propad jeden a půl milionu korun. Zálohy od ostatních zdravotních pojišťoven tuto ztrátu zdaleka nevyrovnají.

Letošní rozpočet nemocnice tak bude kvůli nižším výnosům od zdravotních pojišťoven značně ztrátový, proto dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje uložila vedení ponížit ztrátu o pětadvacet procent. Nemocnice tak musela přistoupit k okamžitým opatřením.

„Úspory jsme hledali především ve mzdách, které tvoří 60 procent celkových výdajů. Významně jsme také omezili benefity pro zaměstnance. Snížili jsme příplatek na penzijní připojištění ze 600 na 300 korun. Zaměstnanci měli možnost čerpat i tři dny volna na nemoc, což jsme zrušili rovněž," vysvětluje ředitelka Dana Kracíková.

Dalším nepopulárním krokem je snížení limitu odpracovaných přesčasových hodin, s tím, že zaměstnanci budou více čerpat náhradní volno. Dana Kracíková připouští, že pak může dojít i k tomu, že na chirurgii budou pacientům k dispozici místo čtyř ambulancí pouze dvě nebo tři, čímž by se prodloužila čekací doba, ale jiné cesty není.

Úspory v mzdových nákladech se nedotknou přímo tarifů nebo snižování osobních příplatků, ale nemocnice se rozhodla propustit některé zaměstnance. Po vlastním personálním auditu přijde v rámci úspor o práci 15 pracovníků. Jedná se především o ošetřovatelky a pomocný personál, s dalším ponížením pracovníků se počítá v kotelně a ve stravování. Celkem půjde o dvacítku lidí. Dalším závažným faktem je skutečnost, že pojišťovny přestanou poskytovat zdroje na navýšení mezd lékařů a sester pracujících na LDN z roku 2011. „Jen tato skutečnost znamená pokles v příjmech nemocnice 1,7 milionu," postěžovala si ředitelka. Vyhláška nese další negativa. Nemocnici, konkrétně lékaře limituje množstvím předepsaných léků. Jejich celkový objem musí v letošním roce poklesnout o šest procent, jinak zdravotní pojišťovny přistoupí k sankcím. Pro lékaře to znamená předepisovat léky levnější nebo v menším množství.

Nemocnice nyní zaměstnává zhruba 800 zdravotníků. „Samozřejmě naši zaměstnanci z opatření nadšení nejsou, ale na druhou stranu jsme se jim snažili vysvětlit důvody, které vedly k přijetí úsporných opatření. Chápou, že je lepší, aby nemocnice dál fungovala a nedostala se do insolvence," konstatuje ředitelka.

Zajímá nás, kde bude vedení hledat další úspory. Podle ředitelky to bude především v nákupu materiálu. I tak nebudou přijatá opatření dostačovat a nemocnice věří, že jí i ostatním nemocnicím kraj vypomůže.

Oblastní nemocnice Jičín skončila hospodaření v roce 2012 s finanční ztrátou necelých šest milionů korun, bez odpisů je její hospodaření vyrovnané.
Jaký postoj zaujali k opatřením odbory? V jičínské nemocnici jim šéfuje lékař Leoš Glanc. „Aktuálně probíhá standardním způsobem kolektivní vyjednávání. Uskutečnila se schůze místní organizace lékařského odborového klubu a je na demokratické většině, jakým způsobem budeme na restriktivní opatření reagovat.

Restrikce se však netýkají jen lékařů, ale prakticky všech. Jak jinak lze nahlížet na fakt, že v souvislosti s Vyhláškou o úhradách zdravotní péče MZČR č. 475/2012 Sb. je možno předepsat léky a léčivé přípravky v rozsahu maximálně 94% roku 2011. Myslím, že se hraje o více, než přesčasy lékařů, snížení příspěvků na penzijní připojištění a zdražení obědů."