Nyní se ke sporu vyjádřila i věznice, která vyvrací fakt, že stadion býval veřejnosti přístupný bez omezení. „Sportoviště a rekreační plocha jsou majetkem státu a Vězeňská služba je s ní oprávněna hospodařit na základě zákona o majetku České republiky. Tato plocha nebyla a není neomezeně otevřena pro veřejnost," je uvedeno v tiskové zprávě Věznice Valdice.

V prohlášení dále stojí, že v minulých měsících bylo zjištěno porušování předmětu smlouvy, kterou má věznice s fotbalovým klubem uzavřenou, a jež upravuje podmínky užívání sportoviště. To je primárně využíváno věznicí pro služební a profesní přípravu příslušníků, k posuzování tělesné zdatnosti uchazečů při přijímání do služebního poměru, k přechodnému ubytovávání zaměstnanců a je zde byt pro lékaře. Z důvodu obnovení ozdravných pobytů pro příslušníky vězeňské služby mohou tento prostor využívat i oni v rámci pobytu ve Valdicích.

Probíhá zde i výcvik služebních psů, který je prováděn na více místech podle typu disciplíny a využití pro praxi. Věznice nevidí problém v tom, aby vedle sebe fungovali fotbalisté a kynologický výcvik. 


Na sportovišti je kromě staveb pouze travnatá plocha, nejsou zde žádné atrakce pro děti. Obec disponuje dvěma dětskými hřišti a jednou víceúčelovou sportovní plochou. Tato místa mají svého správce, jsou oplocena a uzamykána.

„Vstup na sportoviště má fotbalový klub TJ SKP Valdice, se kterým má věznice uzavřenou smlouvu o bezúplatném užívání. Bohužel v minulých měsících bylo zjištěno porušování předmětu této smlouvy užíváním sportoviště nad rámec povolených hodin s konzumací alkoholu a dále prodej alkoholických nápojů. Na to byl předseda fotbalového klubu několikrát upozorněn, avšak náprava zjednána nebyla. Vedení věznice proto muselo přijmout adekvátní opatření," uvádí zpráva.

Věznice Valdice dosud neobdržela od starosty obce oficiální žádost o získání předmětných objektů do svého vlastnictví. I kdyby byl tento objekt uveden jako nepotřebný pro vězeňskou službu, pak nelze tento bezplatně převést do majetku obce, ale je nutné opět postupovat dle zákona o majetku České republiky.

Vedení věznice se nebrání korektnímu a oficiálnímu jednání s osobami oprávněnými jednat za obec.