V Nové Pace ubylo 36 obyvatel, v Lázních Bělohradu 24, v Hořicích 19, v Sobotce 29 a ve dvoutisícovém Kopidlně dokonce 55. Na Kopidlensku je méně pracovních příležitostí, zřejmě i proto obyvatelé město opouštějí. Starostka Hana Masáková však vidí příčinu někde jinde. „Důvodem je prodej dvou bytovek, kde bylo 32 bytů. Noví vlastníci začali objekty rekonstruovat. To je myslím příčina, proč obyvatelé ubyli.“ Podle Masákové je v okolí i dost pracovních příležitostí. „V dnešní době je spíš hlad po dělnících,“ pokračuje starostka. Domnívá se, že město nabízí dost příležitostí, kam se vydat za kulturou. Vyžití je možné i ve víceúčelové sportovní hale.

Naopak nejmarkantnější nárůst obyvatel zaznamenala malá obec Sběř, z 254 občanů vzrostl za loňský rok počet na 303. Důvod je čitelný, do Sběře přesídlila romská komunita z Ledců u Hradce Králové.

V Libáni se zvýšil počet místních o pětadvacet a v Holíně, kde žije 595 občanů, narostl o jednadvacet.

„Pár domů se postavilo, pak je to i změna bydliště kvůli přihlášení dětí do mateřských škol.“ Těmto argumentům přičítá starosta obce Radomír Sádlo nárůst populace. Zmiňuje, že ve vesnici ale také žije spousta lidí, kteří přebývají v rekreačních objektech a nejsou v Holíně trvale hlášeni. Takže statistika je podle něho stejně nepřesná.

Podle výsledku šetření statistiků k srpnu loňského roku je v kraji celkem 448 obcí, z toho 48 měst, ve kterých bydlí dvě třetiny obyvatel. Podíl městského obyvatelstva ovšem klesá.

Ve venkovských obcích se počet obyvatel zvyšuje. Nejvíce od roku 2001 v obcích s pěti sty až dvěma tisíci osobami. Naproti tomu pětina obyvatel ubyla v nejmenších obcích do 199 osob. V obcích do 2 000 obyvatel bydlí třetina osob. Věková struktura obyvatel je mezi kraji nejstarší, průměrný věk 42,5 let je mezi kraji nejvyšší. Nejvyšší je i podíl seniorů, který dosáhl 20,8 % a naopak nejnižší podíl osob je ve věku 15 až 64 let.

Nová populace

Zajímavá čísla přináší i porodnice. Podíváme – li se na přírůstky, celkem 1 562 chlapců a 1 510 dívek poprvé pohlédlo na svět v porodnicích nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou. Oproti roku 2017 se narodilo o 58 chlapců méně. Nejvíce chlapců se vloni narodilo v Jičíně (487), dále 484 v Náchodě, poté 315 v Trutnově a 276 v Rychnově nad Kněžnou. Dívky se nejvíce rodily v Náchodě (469), poté v Jičíně (411), následoval Trutnov (333) a Rychnov (297). Dvojčátek bylo 15 párů, nejvíce v Trutnově a Jičíně (6+6), v Náchodě dvoje a v Rychnově jedny. V Jičíně bylo nejvíce porodů v březnu (94). Největší miminko se vloni narodilo s váhou 5 180 gramů v Náchodě.