Více než čtvrtinu z této částky, a sice 8,46 milionu, pojme projekt zřízení sběrného dvora. 7,5 milionu z nákladů ale bude vynahrazeno státní dotací. Podle dřívějšího vyjádření starosty Ivana Doležala se v separaci odpadu Hořice chtějí připodobnit Jičínu, kde sběrný dvůr již naplno funguje.

Mezi další důležité plány je plynofikace v Haklově ulici (7,8 milionu) a úprava Domova pro seniory na byty (5,4 milionu). Z menších investičních akcí například zmiňme výstavbu chatiček na koupališti Dachovy nebo úpravu Kalíšku.