Podle hodnocení je na prvním místě mezi státními odbornými školami našeho regionu. Celkově osmou příčku potom VOŠ a SPŠ Jičín obsadila ve srovnání odborných škol v celé republice. Tato skvělá umístění získala škola v pátém ročníku srovnávacího programu Excelence 2015 vyhlašovaného ministerstvem školství. Kritériem jsou loňské výsledky žáků v odborných soutěžích. Těmi mohou být například různé olympiády a odborná klání.

V případě odborných škol se jedná o soutěže středoškolské odborné činnosti – SOČ. „Sočka" je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují.

Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. VOŠ a SPŠ Jičín byla ohodnocena i jako nejlepší státní střední odborná škola v Královéhradeckém kraji. Na základě tohoto hodnocení získala od ministerstva školství příspěvek téměř osmdesát tisíc korun.