Kašna je v nevyhovujícím stavu a v letošní sezóně ani nebyla spuštěna. V prostoru pod kašnou dochází k silnému úniku vody z potrubí. Technologické zázemí v suterénu knihovny by stejně bylo nezbytné odstranit, neboť celá budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, jak moc je technologie kašny zastaralá, neboť chybí filtrace i úpravna vody a je nutné dopouštění, je vhodné začít znovu. V průběhu rekonstrukce knihovny bude zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci včetně vybudování nového zázemí.

Připomeňte, že rekonstrukce knihovny byla zahájena v září 2023 a dle smlouvy o dílo potrvá do konce roku 2025. Téměř všechny vnitřní prostory, včetně podzemních místností pro rozsáhlý knihovní fond, projdou výraznou úpravou. Jedná se o největší stavební akci města Jičína zahájenou v letošním roce.