Už v roce 2014 přiznal Státní fond dopravní infrastruktury Jičínu dotaci 3, 2 milionu na výstavbu cyklostezky Jičín – Železnice. Nová bezbariérová stezka pro cyklisty, chodce a bruslaře má vést starou původní cestou jabloňovou alejí ze severního okraje Čeřovky kolem Zebína až na stávající komunikaci do Železnice. S výstavbou se počítalo na jaře 2015.

Tři metry široká a téměř dva kilometry dlouhá stezka má být z hladkého asfaltu. Právě ten je trnem v oku některým aktivistům a ti se proti němu ohradili. O záležitosti jednal krajský úřad, který na podzim roku 2014 zrušil rozhodnutí jičínského odboru dopravy o ohlášení stavby. Radní v listopadu 2014 zrušili vypsanou veřejnou zakázku na stavební práce. Zároveň se odvolali proti rozhodnutí krajského úřadu. V červnu 2015 dostává radnice zprávu z ministerstva dopravy, které potvrdilo postup kraje.

V srpnu 2016 kraj s ohledem na kontroverznost záměru rozhodl o podjatosti starosty a celého úřadu. O stavbě tak rozhodoval stavební úřad v Nové Pace. Ten v létě vydal souhlas s umístěním stavby.

„V červenci jsme vydali rozhodnutí ke stavbě, proti němuž se odvolalo celkem pět subjektů,“ doplňuje aktuální informace Zdeněk Perun z novopackého stavebního úřadu. Odvolala se například sdružení Volše Jičín, Křižánky, Habr v Železnici. Dokumentace je zatím na novopackém úřadě, který ji předá k rozhodnutí kraji.