V rámci Evropského týdne mobility Jičínští upravili na jeden den Palackého ulici a pozvali veřejnost. Radnici zajímaly názory chodců, motoristů, cyklistů a provozovatelů zdejších prodejen a zařízení.

Ulici formovalo vodorovné dopravní značení, které zúžilo průjezd vozidel. Vznikl tím prostor pro instalaci mobiliáře i zeleně. Připraveny byly workshopy a dotazníková šetření. Studenti ČVÚT navíc sčítali průjezd motorových vozidel. Jen za necelé čtyři hodiny jich tudy projelo více než sedm set. Akce měla za cíl získat informace, jaké změny v ulici si přejí chodci, motoristé, cyklisté a provozovatelé . A názory byly mnohdy radikálně odlišné.

„Líbí se mně dnešní podoba ulice, bez zaparkovaných aut s posezením a zelení,“ říká jedna z prodavaček v ulici. „V žádném případě nesouhlasím, ať tu zůstanou místa pro parkování, kdo se má tahat s těžkými taškami,“ oponuje ji nakupující. Mladá maminka, která v ulici bydlí, si stěžuje na parkování. „Mnohdy přijedeme domů a jako rezidenti nemáme ani kde zastavit, abychom vyložili věci z auta.“

Architekt města Radek Jiránek, který prezentaci připravil a po celý den v ulici s veřejností diskutoval uvedl, že sebrané poznatky poslouží ke zpracování strategických dokumentů v oblasti dopravy a k případné úpravě Palackého ulice.

„Za jediný den se nám podařilo získat více než sto podnětů, což nás překvapilo. Potvrdilo se, že práce s veřejným prostorem vyprovokuje lidi, aby řekli svůj názor,“ říká architekt.

„Při debatě padaly i názory na uzavření ulice dopravě. To mě překvapilo,“ pokračuje.

Finální podoba ulice by měla podle architekta vycházet ze strategických dokumentů. „Město si řeklo, jakým způsobem chce pracovat s dopravou především v centru města, kde je to opravdu problematické. Zatím můžeme podniknout nějaká krátkodobá opatření, které pomohou zlepšit současný stav a shodnou se na něm všichni zúčastnění,“ odpovídá Radek Jiránek na otázku, jak zlepšit současný stav.

Podle názoru architekta by v ulici mohlo vzniknout více veřejného prostoru pro pěší i pro trávení volného času, aby nesloužila primárně pro motorovou dopravu. „I na jednom parkovací místě může vzniknout hezký veřejný prostor, který nabízí nějakou kvalitu, aby se všichni cítili komfortně a bezpečně. Uvidíme,“ říká Radek Jiránek, který chystá z celého dne výstup.

Jičín pracuje na plánu mobility města delší dobu. Na webových stránkách města vznikly pocitové mapy , které vizualizují názor obyvatel na pohyb ve městě. Zúčastnění mohli v mapě zadat místa, která jsou z hlediska automobilové, cyklistické, pěší a hromadné dopravy v Jičíně vyřešeny dobře a kde naopak dochází ke komplikacím.