Libošovice – ves lidí libošových

Původně to bývala ves lidí libošových (z osobního jména Liboš – Luboš). O starší historii této obce se těžko shánějí doklady. Dopátrati se něčeho bližšího o vzniku Libošovic nebylo ani historikům možné. Uvádí se, že v obci stávala za domem čp. 55 tvrz a uvedené místo se dosud nazývá Na H1rádku. Libošovice bývaly odedávna součástí kosteckého panství, ale nějaký čas v 15. stol. byly vladyckým sídlem. Pod obec náleží ještě 9 dalších obcí a asi 15 samot.

Turisticky známá starobylá okrouhlice Vesec, vedle Podkost s mohutným zachovaným gotickým hradem, snad ještě starší Nepřívěc s vyhlášenou poutní tradicí, za lesem ukryté Malechovice, na kopečku Rytířova a Malá Lhota, pod nimi Pleskoty a v kosteckých lesích ukryté Dobšice s Mezilužím. A samoty s malebnými jmény Dehetník, Kouta, Krátkověko, Krupníkov, Křečkov, Na Písku, Na Lištici, Plakánek, Semtiny, Tři zuby, Zahájí, Záhorsko, Zálesí, Žďánek atd. V současné době zde žije necelých 500 obyvatel. Obec nemá svůj znak ani prapor.

Kost – jeden z nejvýznamnějších hradů

Kost je jedním z mála zbývajících středověkých hradů v České republice a je považován za druhý nejvýznamnější. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobyt více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost. Původ hradu se datuje do 13. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Vartenberka. Lokalita spadá pod Libošovicko, památka je v majetku rodiny Kinských. Na Podkosti, odkud je náš snímek, obec před dvěma roky zrekonstruovala starou zvoničku.

Vítr se už do školky nedostane

V obci stále funguje mateřská škola, ale je tu i obchod, pošta a restaurace. Mateřskou školu navštěvuje pětadvacet kluků a holčiček nejen místních, ale i ze Sobotky. Zařízení letos čeká výměna oken. Rekonstrukci obec uhradí ze svého rozpočtu a bude stát 360 tisíc korun.

Domovu pokojného stáří je dvacet let

Oblastní charita Sobotka byla oficiálně zřízena 30. března 1992. Její činnost je založena na pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad. Hlavním posláním je zajišťování sociálních služeb osobám seniorského věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. V současnosti provozuje Domov pokojného stáří v Libošovicích a charitativní pečovatelskou službu.

Z oslav výročí najdete video  ZDE:

Libošovický domov pokojného stáří nabízí pobytové služby lidem ze Sobotecka a Jičínska, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu, věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Právě toto zařízení si 11. srpna připomene oslavou dvacet let (10. 8. 1993) své existence.

Program oslav:
9 hod. zahájení – moderuje Alena Anna Kyselo
9.30 hod. obecní úřad: Křest knihy Karola Bílka Cestička k domovu známě se vine, pojmenování na Knihovna Antonína Bocha Libošovice
10 – 12 hod. Ukázky historické a současné požární techniky
12 – 13 hod. Příchvojanka – hraje k tanci a poslechu
13 – 14 hod. Perníková chaloupka – divadelní spolek DUHA Polná
14.30 – 17 hod. Krkonošská dechovka – hraje k tanci a poslechu
17.30 – 19 hod. Kuchařka a generál aneb druhá míza / divadelní spolek Červený Kostelec (dospělí)
21 hod. Večerní zábava – hraje Žold classic rock
Po celý den ve školce výstava kronikářů, historických pohlednic a fotografií, na obecním úřadě v zasedací místnosti – video-projekce, dílny a soutěže – řemeslníci – občerstvení.