Probíhala zde konference, při níž se také sdílely příklady dobré praxe a diskutovalo se o alternativním školství. Proto jsem využil nabídky a v pátečním odpoledni se vydal na školu, která nese jméno zakladatele firmy Apple – Steva Jobse.

V rozlehlém, ale (díky velkým oknům do místností) přehledném prostoru jsme navštívili několik tříd, ve kterých žáci studují, pracují a hrají si. Každý navštěvuje tzv. core group – skupinu žáků, rozdělenou od 8 do 10 let, od 9 do 11 a od 10 do 12 let. S využitím iPadu (přesněji chytrého softwaru v něm) a pravidelného plánování vlastního rozvoje s učitelem (každých šest týdnů), se mohou děti rozvíjet v oblasti informačních a komunikačních technologií, dále prohlubují spolupráci, rozvrhují si svůj vlastní čas. Učitel zde pak není jen jako ten, kdo předává informace, ale pracuje jako kouč, který podporuje děti v jejich projektech a aktivitách. Rodiče mohou sledovat, jak si jejich dítě ve škole vede.

PRÁCE VE SKUPINÁCH
Běžný den je rozdělen do několika částí. Od devíti hodin pracují děti v core-groups. Zaměřují se na to, co je zajímá. Po hodině a půl práce následuje možnost pro odpočinek. Po něm si od jedenácti hodin vyberou činnost v jedné ze tří hlavních oblastí – Jazykové, Matematické nebo Světové studio. Zde pak pracují vlastním tempem na své úrovni. V odpoledním čase si mohou vybrat z mnoha workshopů či sportovních aktivit. Den zakončí opět ve svých domovských skupinách zhodnocením dne.

Během naší návštěvy jsme viděli několik dětí, které kvůli nám odpoledne do školy přišly. Představovaly nám jednotlivá prostředí, simulovaly práci na iPadech, zkoušely komunikovat v angličtině – a dařilo se jim velmi dobře. Vyzařovalo z nich nadšení a hrdost, že mohou chodit do této školy. Zároveň jsme pochopili, že k výuce patří mnoho dalších pomůcek a prostředí, které rozvíjí u žáků logiku, motoriku a dávají výuce nový rozměr.

Po dvouhodinové návštěvě jsem měl hlavu plnou otázek, ale i zajímavých nápadů, které bych si rád odnesl do své školy a obohatil jimi výuku svých žáků. Podle dlouhých debat mých kolegů z jiných zemí bylo patrné, že tato návštěva byla velmi obohacující a nabídla plno námětů k přemýšlení. Jan Horák, učitel ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř