Školka by se mohla rozrůst již v roce 2018. Důvodem je předpokládaný nárůst počtu předškolních dětí, ať už jičínských, nebo dětí, jejichž rodiče dojíždí do Jičína za prací.

Rada i zastupitelé záměr výstavby nového pavilonu v největší mateřské škole v centru města podpořili na jaře letošního roku. Nyní byly zveřejněny podmínky architektonické soutěže o návrh vzhledu nové přístavby. Kromě samotné stavby o kapacitě čtyř tříd
je předmětem řešení parkoviště pro rodiče žáků a učitele školy, zakomponování přístupové komunikace k parkovišti a úpravy a vybavení zahrady. Návrhy musí být zaslány do 28. listopadu 2016. 

Soutěž bude poté hodnotit odborná porota. „Výsledky soutěže bychom měli znát během prosince a chceme je představit také veřejnosti. Vítězný návrh bude odměněn částkou 110 tisíc, druhá cena bude ve výši 90 tisíc Kč a třetí získá 70 tisíc. Pro návrhy neoceněné, které však přinesou zajímavé dílčí podněty a řešení, je k možnému rozdělení 30 tisíc," říká k soutěži architekt města Radek Jiránek.

Zastupitelé již schválili pro příští rok 800 tisíc na projektovou dokumentaci, zahájení výstavby se předpokládá v roce 2018. Mezitím bude město hledat vhodnou dotaci.

FINANČNÍ NÁKLADY

„Předpokládaná výše investice do přístavby a dopravní a technické infrastruktury je 45 milionů bez DPH. K dispozici jsou ale v tomto dotačním období výrazné podpory staveb mateřinek, kde bychom mohli získat až devadesát procent nákladů. Podle našeho názoru je rozšíření míst ve školkách potřeba, nejenom dle toho, co již teď naznačuje demografický vývoj, ale také se v Jičíně hojně staví, vznikají nová pracovní místa a počet obyvatel, mladých rodin, tak bude pravděpodobně narůstat. Dalším důvodem je i nutnost uzavření staré budovy MŠ Větrov. V dlouhodobém pohledu tak vlastně přibydou pouze dvě třídy, které ale budou nové, moderní a v centru," říká místostarosta Petr Hamáček.

Dále je podle odboru školství třeba počítat i se zájmem rodičů z okolí, kteří dojíždí do Jičína za prací. Také se předpokládá umisťování dětí mladších tří let.

V minulých letech sice čtyři nové třídy vznikly na Větrově, ale původní školka by měla do zhruba pěti let dosloužit.

Zrušeny byly letos také dvě třídy v ZŠ 17. listopadu, a to kvůli nárůstu počtu prvňáčků. Mateřská škola Máj tak byla vybrána jako nejvhodnější, neboť je v centru města a má velkou zahradu. (md, kov)