V obou případech jde o několik zastavení, vybavených informačními panely (formát A2) v českém jazyce a doplněných lavičkami a interaktivními prvky.

Celkem mají obě naučné stezky 22 prvků. V oblasti Kozákova bylo instalováno 12 objektů (z toho 8x informační panel), naučná stezka Klokočské skály obsahuje 10 objektů (8x informační panel). Stezky nejsou samostatně značené, obě využívají stávajícího turistického značení.

Naučné stezky byly dokončeny ke konci listopadu 2014, od té doby slouží turistům a návštěvníkům regionu. Slavnostní otevření stezek proběhlo v květnu tohoto roku.

Třetí nová naučná stezka CHKO byla v květnu otevřena v oblasti Valečova a Příhrazských skal a je zaměřena především na rodiny s dětmi. Obsahuje interaktivní herní prvky a informační panely a mj. využívá příběh „Zlé paní z Valečova", který mohou návštěvníci poznat v rámci motivační hry Za pověstmi Českého ráje.    SČR