Zájemci v něm najdou celoroční přehled nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, turistických pochodů a letních a prázdninových programů ve městech a na turistických atraktivitách.

Součástí kalendáře je také přehled významných výstav muzeí a galerií v Českém ráji.
Tento propagační materiál bude distribuován především na tuzemských veletrzích cestovního ruchu, kterých se Sdružení Český ráj nebo jeho partneři účastní. Jedná se například o veletrhy Holiday World Praha, Dovolená a Region Ostrava, Infotour Hradec Králové, EuroregionTour Jablonec nad Nisou, For Bikes Praha či Krajské dny Libereckého kraje.

Distribuce

Distribuce bude dále probíhat v turistických informačních centrech v Českém ráji a v okolních regionech – v Praze, zahraničních zastoupeních ČCCR – CzechTourism, krajských úřadech a na dalších místech.
Kalendář v elektronické formě najdete ke stažení na stránkách www.cesky-raj.info.

Katalog top akcí.O trvalém zájmu návštěvníků Českého ráje nejen o Kalendář TOP akcí, ale i o další tištěné materiály jsme se přesvědčili na posledním veletrhu Regiontour 2014, který se konal ve dnech 16. – 19. ledna v Brně. Český ráj zde byl ve spolupráci s městem Jičín prezentován v expozici Královéhradeckého kraje, která byla zaměřena především na cykloturistiku.

„Jsme rádi, že Český ráj stále láká velké množství tuzemských a zahraničních turistů, o čemž svědčí skutečnost, že během konání veletrhu bylo u našeho pultu stále plno. Mnohým, kteří přicházeli cíleně, jsme poskytli nejrůznější informace o destinaci a rozdali nebývale velké množství prospektů", uvedla Alena Stillerová, která po celou dobu veletrhu náš region prezentovala.    SČR