Děti se mohou plavit na krásné pirátské lodi s multifunkčním využitím, projet se pohádkovou dřevěnou mašinkou, pohoupat se na pružinových houpadlech či si potrénovat hod na cíl s dřevěným šaškem.

Nejen paní starostka Martina Sálová Vlková při své pravidelné návštěvě viděla, jak jsou děti spokojené a šťastné. Kromě herních prvků byla přes prázdniny vybudovaná čistička odpadních vod a paní kuchařky si nemohou vynachválit nové elektrické spotřebiče v kuchyni školní jídelny. Mateřská škola byla kompletně vymalovaná veselými barvami, kde dominantu tvoří krásná duha.

Za toto krásné a podnětné prostředí, které mohou naše děti využívat a prožívat svá bezstarostná předškolní léta, za podporu a péči, bychom chtěly poděkovat našemu zřizovateli – obci Bystřice, starostce Martině Sálové Vlkové a místostarostce Marii Konůpkové a všem zastupitelům.    za děti a kolektiv z MŠ Bystřice ředitelka Iva Malá, učitelka Lucie Vitáková