Postupem času zdokonalil svou redakční činnost tak, že počet „lajků" (poznámka autora: tzn. oblíbenost, sdílení informací a tím i jejich čtenost mezi „přátelskou" veřejností) pozvolna narůstá.

Krkonoše – svazek měst a obcí získal pro oblast cestovního ruchu z Evropské unie v rámci 37. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod finanční podporu na realizaci projektu s názvem „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší". Projekt je aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Součástí je mj. reklamní facebooková kampaň po celou dobu trvání projektu.

Vstupy i zobrazení se zvyšují
Aby se však povědomí o facebookovém profilu, resp. na jeho stránkách publikované informace, fotografie, novinky a zajímavosti ještě více rozšířily mezi další a nové uživatele a tím se navýšil počet tzv. „fanoušků", byla využita finanční podpora z projektu ROP na propagační facebookovou kampaň. Spočívá v placené podpoře některých příspěvků. Takto podpořeny zatím byly dva příspěvky.

Prvním byl videoklip We are happy from Krkonoše, kterým jsme oslovili 146 432 uživatelů facebooku, dosáhli 9262 zhlédnutí videoklipu a 302 „lajků".
Druhým příspěvkem byl článek o Mobilní aplikaci Krkonoš, kterým jsme oslovili 80992 uživatelů facebooku, dosáhli 299 kliknutí a 62 „lajků".

Současně jsou finančně podporovány desetidenní kampaně na propagaci samotných facebookových profilů Krkonoš a Podkrkonoší. Napoprvé jsme podpořili profil Podkrkonoší, který díky této desetidenní kampani získal přímých 1182 „lajků" a z původních 453 lajků před propagací se i následným efektem propagace dopracoval na současných 1772 fanoušků.

Z výše uvedeného tedy závěrem vyplývá, že facebook je velmi efektivním marketingovým nástrojem dnešní doby.

Výzva pro fanoušky
Naším cílem je navýšit počet fanoušků Facebooku Krkonoše. Pomozte nám s tím. Pokud vlastníte nějaké zajímavé video z Krkonoš, víte o novinkách či máte povědomí o zajímavostech pro turisty, návštěvníky i obyvatele našeho regionu, co upoutají, ale neurazí, šiřte je s námi. O uveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada.

Podporujte dobré jméno Krkonoš. Ať se ti, co neví a netuší, o nás dozví a ví.
   Dáša Palátková