Řekl mi: „Takový koncert přírody bys u nás už neuslyšel. Ve vsi ani v širokém okolí žádné včely dávno nejsou, protože u nás již několik let nikdo nevčelaří."
Uvědomil jsem si
při tom, že nejde jen o včelí koncert, ale o to, jaký to má dopad na místní zemědělce, ovocnáře a zahrádkáře. Nepřítomnost včel se projevuje ve snižování výnosů plodin, ovoce i zeleniny. Z toho důvodu je včelaření a činnost včelaře společností stále velmi ceněna a státem zatím stále částečně podporovaná.

Včelaření je dovednost stará jako lidstvo samo. Smysl mu dávaly včelí produkty, z nichž nejdříve člověk využíval med jako přírodní sladidlo do připravovaných pokrmů. Pak objevil vosk a svíce z něj mu po staletí sloužily jako jeden z mála zdrojů světla. Později byly objeveny a postupně využívány další včelí produkty jako je propolis, mateří kašička a včelí jed.

Užitečná záliba
Včelaření je krásná a pro člověka většinou celoživotní záliba. Včelařit mohou lidé velmi mladí, ale i ve velmi pokročilém věku. Je to činnost zajímavá, avšak zároveň náročná. Lze ji dělat ze zájmu a pro radost, ale může se stát dobrým zdrojem přivýdělku, nebo dokonce i obživy rodiny. Včelaření má také svoji odbornou stránku a hluboký teoretický základ. Zároveň je to však činnost veskrze praktická, která od včelaře vyžaduje znalost základu mnoha nejrůznějších řemesel. Práce nutí včelaře neustále o své práci přemýšlet, být cílevědomý a předvídavý. Co mu však v žádném případě nesmí chybět, to je láska k přírodě. Bez tohoto vztahu dlouhodobě a úspěšně včelařit nelze.

V našem seriálu chceme čtenářskou veřejnost i aktivní včelaře především informovat o činnosti včelařů v našem okrese Jičín. Zároveň těm, co o včelaření uvažují, dát prvotní impulz a nasměrovat je za těmi, kteří dlouhodobě včelaří a jsou ochotni pomoci každému, kdo má o tuto krásnou zálibu hlubší zájem
.
Test schopností
A těm, kteří se chtějí o včelaření poučit a vyzkoušet si své schopnosti, chceme průběžně na webových stránkách http://kopivcel.webnode.cz pravidelně zveřejňovat pracovní listy a testy se zajímavostmi ze života včel. Věříme, že naše informace o včelách přivedou do řad včelařů další zájemce, a to bez rozdílu věku. Zájemci o chov včel pomohou nejen sobě, ale svou činností celé naší krásné přírodě. Aby u nás dále zněla na lukách i v sadech neopakovatelná hudba pilných včel.    Oldřich Suchoradský, člen OO ČSV Jičín