Otázka čtenáře z Dětenic, který se podepsal – „včelař-čekatel": Chtěl bych se stát včelařem. Co pro to musím udělat?
Včelaření je pro člověka celoživotní program. Žádný včelař, i ten nejzkušenější, nemůže nikdy říci, že všechno zná a svůj obor dokonale ovládá. Ke zvládnutí tak náročné činnosti nestačí nastudovat pokyny z knížky, ale je třeba neustále a průběžně se vzdělávat. Avšak ani hluboké znalosti k úspěchu nestačí. Stejně důležité jsou i dovednosti, jež včelař získá léty praxe a zkušenostmi, které se nedají v žádné příručce naučit.

Přesto má začínající včelař řadu možností, jak svoji odbornost doplňovat a neustále ji zvyšovat o poslední poznatky teorie i praxe. K tomu svým členům pomáhá Český svaz včelařů, jehož okresní organizace nabízí včelařům nejrůznější formy vzdělávání. V našem okrese jsou to odborné přednášky, které už mnoho let pořádáme v prvé polovině ledna v kulturním domě v Mlázovicích. Na přednášky zveme přední včelařské odborníky, ale i zkušené praktiky nebo pracovníky Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčice nad Vltavou. Na těchto setkání mají posluchači-včelaři možnost zeptat se přednášejících na vše, co je v oblasti teorie a praxe včelaření zajímá. Zároveň si při těchto setkáních mohou vyměňovat zkušenosti mezi sebou navzájem.

Skoro stejně dlouhou tradici mají Okresní včelařské dny, které pořádáme počátkem června. Zpočátku byl jejich patronem přítel Oldřich Lánský a jeho syn, kteří zvali včelaře okresu a okolních okresů do Miletínka u Hořic. Nyní již téměř deset let probíhá tato akce na návsi obce Židovice u Kopidlna, kde je hlavním organizátorem přítel Antonín Erben. V Židovicích, obci proslavené slavným rodákem Bohumírem Bradáčem, ministrem prvorepublikové vlády, jsou ideální podmínky pro setkávání včelařů nejen z Jičínska, ale také sousedních Poděbrad, Nymburka a Hradce Králové. Součástí setkání jsou nejen odborné přednášky, ale také prodej včelařských potřeb, včelích produktů a úlů přítele Bohumila Slavíka.

Třetí možnosti jsou praktické kurzy, z nich jmenujme velmi žádané a v našem seriálu zmíněné kurzy chovatelů matek, které organizuje v červnu přítel Vlastimil Dlab z Horní Nové Vsi. Je na každém z včelařů, kolik času je ochoten věnovat účasti na těchto setkáních, které jim nabízíme přímo v našem regionu. Kdo se chce vzdělávat hlouběji, může se přihlásit do kurzů organizovaných Výzkumným ústavem včelařským. Nabídka těchto celostátních kurzů je na adrese: http://www.beedol.cz/nase_produkty/kurzy-skoleni-exkurse/. A pro ty nejodvážnější je příležitost absolvovat studium včelařského oboru na Soukromém včelařském učilišti v Nasavrkách. Podrobnosti k němu najdete na http://www.souvnasavrky.cz/index.php /informaceostudiu.

Když shrneme nabízené možnosti, je odpověď na otázku začínajícímu včelaři tato: Včelařit lze začít v každém věku. Ideální věk je 18 let. Včelařit však můžete až do pozdního stáří. To záleží na síle a zdravotním stavu. Nejdříve je vhodné vyhledat nejbližšího včelaře a požádat ho o podporu a spolupráci. Prvý rok je možné se s ním dohodnout na návštěvách, kdy budete jeho práci jenom pozorovat, případně mu, dle jeho pokynů, pomůžete s drobnými praktickými úkony. Zimu využijete pro teoretickou přípravu a vstup do Českého svazu včelařů, který začátečníkovi pomůže finanční podporou při léčení, nabídne bezplatnou možnost studia včelařské literatury ze svazové knihovny v Praze, Křemencové ulici.

Začít prvý včelařský rok je nejlépe v podletí, tj. v srpnu a září. Na začátek včelař pečuje o oddělek, který získáte od včelaře své organizace. Podzimní práce jsou i pro začátečníka jednoduché, ale velmi důležité. S jarem pro vás začne opravdová včelařská sezona. I když je včelaření převážně individuální činnost, tak se vyplatí trvalá spolupráce se zkušenějším včelařem, který vás provede prvým rokem samostatného včelaření a bude vám nápomocen radou i konkrétní pomocí. Určitě se pak dočkáte úspěchu – prvého medobraní a čerstvého medu od vlastních včel. To zvýší nejen vaše sebevědomí, ale i prestiž u rodinných příslušníků a známých. Skutečným včelařem se však člověk nestane za jediný rok. Jak bylo řečeno úvodem, učí se jím být po celý svůj život.

Dotazy čtenářů

Na závěr včelařského seriálu máte stále možnost položit otázky z oblasti chovu včel a života našich organizací, na které se podle vás nedostalo. Otázky posílejte na e-mail: zokopidlno@vcelarstvi.cz Na tu nejzajímavější otázku odpovíme.   Oldřich Suchoradský