Český svaz včelařů pomáhá a podporuje včelaře v jejich zálibě. Má svoje sídlo v Křemencově ulici v Praze a jeho webové stránky najdete na následující adrese: http://www.vcelarstvi.cz/.

Včelaři Vlastimil Dlab (vlevo) s předsedou OO včelařů Jičín Františkem Kašparem (vedle něho).V jeho čele stojí předseda RNDr. Václav Švamberk. Včelaře z Jičínska těší, že jedním z jeho dvou místopředsedů je přítel Vlastimil Dlab z Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu (na vloženém snímku vlevo, vedle něho pak předseda OO včelařů Jičín Frantošek Kašpar).

Významným článkem fungování organizace je okresní výbor. Ve všech okresech republiky vznikly v roce 1961 a ten náš působí pod názvem okresní organizace – ČSV Jičín. Má sídlo v budově bývalé Tatry. Jednou za pět let koná svoji konferenci, třikrát za rok svolává na konferenci zvolené plénum. Její předsednictvo se schází jednou za 2-3 měsíce. Naléhavé úkoly vyřizuje korespondenčně, telefonicky, ale také elektronickou poštou, nebo prostřednictvím svých webových stránek na adrese: www.ovcsvjicin.cz. Aktuálně v okrese Jičín řídí 14 základních organizací s 633 včelaři, kteří pečují o 6634 včelstev. V okrese máme 18 neorganizovaných včelařů, 5 právních subjektů a 3 včelařské kroužky mládeže.

V čele Okresní organizace Jičín stojí předseda František Kašpar ze Sobotky, místopředsedou je Jiří Táborský z Jičína, jednatelem Vlastimil Dlab z Horní Nové Vsi, hospodářem je Martin Kareš z Lázní Bělohradu, zdravotníkem Bohumil Slavík ze Železnice, předsedou kontrolní komise Jaromír Goll z Nové Paky.

Posláním okresní organizace je řídit činnost základních organizací v jednotlivých místech. Dále zajišťuje včelařům jejich odborné vzdělávání, koordinuje veterinární péči o včely, zabezpečuje pro ně léčiva, provádí poradenskou službu. Garantuje řádnou výplatu státní dotace na opylování, provádí evidenční a statistickou službu, podporuje výchovu mladých včelařů. Mezi tradiční celookresní akce, kterých se však účastní také včelaři z okolních okresů, je Okresní včelařský den se dvěma odbornými přednáškami, konaný dříve v Miletínku u Hořic a posledních osm let v Židovicích.

Tradiční akce
Další tradicí je lednová odborná přednáška v Mlázovicích, Ples včelařů v Kopidlně, Kurz chovu včelích matek a racionalizace přítele Vlasty Dlaba na jeho včelnici v Horní Nové Vsi. V posledních pěti letech jsme byli třikrát pořadateli Oblastního kola soutěže Zlatá včela pro mladé včelaře Královéhradeckého kraje v Kopidlně a Běcharech.

Činnost řídících složek včelařského svazu má vliv na dobrou práci včelařů v celé republice. Ve většině okolních zemí nemají včelaři svoji jednotnou organizaci. Funguje jich tam vedle sebe několik. I u nás byly a stále jsou snahy jednotné vedení včelařů zrušit a nahradit ho volnější formou řízení. Jak ukazují zkušenosti zemí, kde byl takový systém zaveden, vede rozbití jednotné organizace ke zhoršení komunikace mezi včelaři, rozpadu koordinované zdravotní péče o včelstva a většinou i ke ztrátě finanční podpory státu. Organizované včelařství v Čechách a na Moravě má tradici téměř 150 let. Naše organizace v Hořicích a Kopidlně patří k těm zakládajícím, které vznikly na samém počátku její historie. Buďme si vědomi odkazu svých předků-včelařů, kteří jistě dobře věděli, jak organizovat spolkovou činnost a jak si vzájemně pomáhat a podporovat se. Proto je naše včelařství nejen v okrese Jičín, ale v celé České republice příkladem fungující organizace pro ostatní občanská sdružení a včely, a náš med je tolik vyhledávaný a ceněný. František Kašpar, předseda OO ČSV Jičín


Soutěž


Na webové adrese http://kopivcel.webnode.cz najdete řešení zveřejněného soutěžního Testu včelařské gramotnosti. Za jeho řešení si přijde do redakce pro „medovou" odměnu paní Marcela Šoltysová z Rožďalovic.

Zároveň je zde řešení prvního pracovního listu a zadání nového soutěžního testu z jeho obsahu. Současně si můžete zkusit řešení pracovního listu č. 2. ⋌(osu)