Přírodní podmínky v Lužanech a jeho okolí byly a jsou příznivé pro chov včel a dávají záruky pro nadprůměrný výnos medu. Včelaření vždy souviselo se zemědělskou výrobou, bylo mnohdy hlavním zdrojem obživy a přilepšením rodinám, a v neposlední řadě i ušlechtilým koníčkem ve volném čase. Největšími propagátory a chovateli hlavně po stránce odborné a nositeli pokroku byli učitelé na obecných školách a duchovní.

Lužanská organizace sdružuje včelaře z obcí Lužany, Úlibice, Kamenice, Mlázovice, Konecchlumí, Kovač, Třtěnice. V současné době má 31 členů, kteří chovají 428 včelstev.

Nynějšími funkcionáři jsou předseda Josef Splítek z Lužan, místopředseda Adolf Milan z Úlibic, jednatelem je František Mlejnek z Lužan a pokladníkem Jaroslav Špigl z Lužan.

V 19. století kolem roku 1810 se v Lužanech ve větší míře včelařilo ve statku u Kopeckých č.p. 66, kde měli asi sto včelstev v jednoduchých klátech. Kolem roku 1850 byl horlivým propagátorem chovu včel truhlářský mistr Josef Kracík č.p. 142. Po roce 1860 začal vyrábět nové úly z prken (džerdžonské ). Tyto úly měly na tehdejší dobu vysokou úroveň. Šířka rámků byla 29 cm. Mezi včelaři se vžil tehdy název tohoto úlu jako "Lužanská míra ".

Vznik spolků
Ve druhé polovině 19. století vznikají včelařské spolky. Vznikl i Včelařský spolek pro politický okres Jičín. Ten měl na 200 členů. Lužanští včelaři byli jeho členy, a to velice aktivními. V Lužanech se schůze konaly na dolním konci u Křenovských v hospodě.

Začátkem 20. století činnost jičínského spolku v Lužanech začala ochabovat. Proto se ujal iniciativy Jaroslav Kracík z Lužan a spolu s dalšími včelaři založili na ustavující schůzi, která se konala dne 2. února 1905, nový Včelařský spolek pro Lužany a okolí. Na zakládající schůzi se sešlo 13 včelařů.

Rozmach včelařství
Od tohoto období začíná velice aktivní činnost. Byla zapříčiněna zejména složením výboru, kde byli zastoupeni starší zkušení včelaři, a s mladými vytvořili fungující tým. Dalším stimulem v sedmdesátých letech byl nebývalý rozmach včelařství v Evropě, a to velkou spotřebou medu na obyvatele. Rostla jeho cena na světových trzích a med byl nedostatkový. Příčinou zvýšení spotřeby byla propagace zdravější životosprávy, tedy i spotřeby medu. Chov včel se stával zajímavý i po stránce ekonomické. Začaly se rychle zvyšovat stavy včelstev nejen v Evropě, ale i u nás.

Úroveň činnosti
Členové lužanské včelařské organizace tehdy chovali na 750 včelstev. Přibývali i mladí včelaři. Činnost byla na dobré úrovni. Náš spolek byl průměrným věkem členů nejmladším v okrese. Pořádaly se včelařské přednášky, zakoupil se i mikroskop na sledování nemocí včel. Každým rokem se pořádaly jedno až dvoudenní zájezdy s exkurzemi ve včelařských provozech a za poznáním památek v republice.

Uskutečnil se i zájezd do Budapešti na světový kongres včelařů spojený se světovou včelařskou výstavou. Tematiku zájezdů a jejich organizaci připravoval a řídil Josef Kopecký z Lužan, i když nebyl členem ani včelařem. Bylo mu však za tyto zásluhy uděleno čestné členství ve spolku.

Aby byly shromážděny finanční prostředky na všechny pořádané akce, konal se každoročně včelařský ples nejen v Lužanech, ale občas i v okolních obcích našich členů. Náš spolek byl tehdy jediný v okrese, který plesy pořádal. Mimo získávání financí plnil ples i propagaci včelařství bohatou tombolou včelích produktů a výrobků z nich ve formě různých kosmetických přípravků, medoviny a podobně.

Státní podpora
Dnes si přejme, aby nejvyšší představitelé svazu intenzivně a úspěšně jednali se státními orgány o chmurném vývoji včelařství v naší republice a zajistili dostatečnou státní podporu pro včelařství, neboť malovčelaři i velkovčelaři nejsou spokojeni s ekonomikou včelaření. Panuje obava, abychom neskončili tak, že budeme chovat včelu jen pro její krásu a exteriér, a ne pro její produkty a celkovou nenahraditelnou prospěšnost pro naši zatím krásnou přírodu. Průměrný vysoký věk včelařů nevěští totiž budoucnosti včelaření u nás nic dobrého.   Josef Splítek, předseda ZO ČSV Lužany


Soutěž pro čtenáře


Správná odpověď na otázky z minulého týdne: Včela má celkem pět očí.

Správných odpovědí bylo tentokrát více, a tak si odměnu v redakci vyzvednou Jirka Persona, Šarlota Hnízdová, Ilona a Denisa Hnízdilovy, Nikola Šoltysová ze ZŠ Běchary a Sabina Machačná z Mladějova.

Pro tento týden je pro čtenáře připravena další otázka z pracovního listu, tentokrát o křídlech včely: Kolik křídel má včela? Odpověď zašlete pouhou číslicí do neděle 2. prosince na e-mailovou adresu zokopidlno@vcelarstvi.cz, s uvedením svého jména a roku narození. Pozor! Otázka není tak jednoduchá, jak vypadá! Kdo odpoví správně a nejrychleji, obdrží od včelařů cenu, která je pro něj připravena v redakci Jičínského deníku.

Nápověda na webu
Nápovědu k odpovědi na dnešní otázku najdete v Pracovním listu č. 8, na webové adrese: http://kopivcel.webnode.cz, v menu Včelařská soutěž. Zároveň si můžete nastudovat další pracovní list na téma Nohy včely. ⋌(os)

Další články ze seriálu najdete  ZDE: