To si uvědomují i včelaři, kteří používají dlouhodobý systém výběru a přípravy mladých. Říká se jim „včelaříci" a jsou to zpravidla děti ve věku 10 až 14 let.
Za léta těchto snah byl vytvořen systém zájmových včelařských kroužků, zřizovaných při včelařských organizacích, školách a dalších institucích. V našem regionu je tradice výchovy mladých včelařů dlouhá a úspěšná. Nelze nevzpomenou učitele včelařství Vladimíra Duchoně, který působil na konci minulého století na Hořicku, podobně jako Miroslav Adamec vychovával mladé včelaře na Novopacku. V Jičíně byl úspěšným vedoucím včelařského kroužku Jiří Táborský.

V posledních letech se práci s mládeží nejvíce věnují včelařské organizace ležící na jih od Jičína. V Kopidlně navázal na práci kroužků vedených bývalými řediteli základní školy Josefa Kobrleho a Josefa Ruty, obnovením činnosti kroužku na místní škole Oldřich Suchoradský. Zásluhou Antonína Erbena byl založen kroužek mládeže při málotřídní ZŠ v Běcharech, za jehož činnost získala obec ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011. Nejčerstvějším příkladem je včelařský kroužek založený Josefem Kysilkou při ZŠ Bodláka a Pampelišky na Veliši.

Absolventi kroužků významně posílili řady včelařů místních organizací. Dosáhli věhlasu v celostátní soutěži Zlatá včela, kde se někteří probojovali až do národního a mezinárodního kola této soutěže mladých včelařů. Nešlo jenom o samotnou účast, ale také o pořadatelství oblastního kola, které se v poslední době konalo v Kopidlně a dvakrát po sobě v Běcharech.

V činnosti kroužku nejde jen o včelařskou odbornost, ale o celkovou výchovu mladých k lásce k přírodě, osvojení si celé řady užitečných znalostí a dovedností, které včelař ke své náročné práci potřebuje. Péče o mladé nástupce je v některých organizacích otázkou jejich další existence.
Dotazy čtenářů

Včelařský seriál je u konce. Na jeho závěr máte možnost položit ještě otázky z oblasti chovu včel a života našich organizací, na které se podle vás nedostalo.

Otázky posílejte průběžně na již známou e-mailovou adresu zokopidlno@vcelarstvi.cz. My vybereme tu nejzajímavější otázku, na kterou odpovíme.