Mnozí žáci se s mapou pro orientační běžce, lampionky a kleštičkami na kontrolách setkali poprvé. Jednou se začít musí… Zkusili to a líbilo se nám to moc. Žákům i učitelům.

Do cíle dorazili všichni, vyměnili si dárky, dostali diplomy za účast a ti nejlepší i pěkné ceny. Pane Havlíku a paní Škorpilová – moc děkujeme!

Po vyhodnocení orientačního běhu se všichni sešli na zahradě ZŠ v Soudné. Občerstvili se vlastnoručně opečenými špekáčky a pak hurá na hřiště! Fotbal pro kluky, jiné míčové hry pro děvčata. V zápalu her už nikdo nevěděl, z jaké školy je. A to bylo moc dobře. Nová kamarádství se rodí při společných aktivitách, ne u počítačů.

Děkujeme vyučujícím učitelce Anně Bočkové, Pavlu Horákovi a všem učitelům ze Soudné, že se na zdařilé akci podíleli.    Dagmar Ročková