Akreditovaný seminář je určen pro školy, které žákovský parlament mají, nebo teprve o jeho založení uvažují. Je určen koordinátorům žákovských parlamentů, vedení škol a učitelům se zájmem o rozvoj občanských kompetencí žáků.

Co se na semináři dozvíte: metody, hry a aktivity pro činnost žákovského parlamentu i práci se třídou, čeká vás návštěva zasedání parlamentu na ZŠ K.V. Raise, inspirace z praxe dalších parlamentů v ČR, jaké podmínky ve škole zajistit, aby parlament existoval dlouhodobě, sestavení akčního plánu pro efektivní fungování vašeho parlamentu.

Seznámeni budete s metodickou příručkou Žákovský parlament I., Certifikát: DVPP. Seminář je veden interaktivními metodami, lektor má zkušenost s praktickým vedením žákovských parlamentů, tak s metodickým zpracováním této problematiky. Cena je 2100 Kč za účastníka. Zahrnuje osm vyučovacích hodin, lektorné, metodické materiály, technické a materiálové vybavení a občerstvení.