Každoročně se najdou rodiny, které mají chuť zkusit něco docela nového a zároveň ochotu a možnost poskytnout na nějaký čas prostor a péči dalšímu členovi rodiny. Těmto rodinám nabízí AFS možnost stát se hostitelskou rodinou zahraničního studenta na dobu tří, šesti či deseti měsíců. AFS tím naplňuje své poslání, kterým je poskytovat lidem příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání.

Paní Helena z Lázní Bělohradu je hostitelskou maminkou již několik let. Tvrdí, že hoštění je způsob, jak lépe poznat svou vlastní rodinu i lidi kolem a navíc získat celoživotní přátelství. „Je to jedinečná příležitost poznat jinou kulturu a zažít ji zblízka na vlastní kůži. Díky hoštění poznala moje rodina, jak mohou lidé jinde na světě žít, a navíc je to zábava" říká paní Helena. A jaké jsou důvody, pro které každý rok otevírá několik desítek českých rodin dveře svého domova mladému člověku z odlišné kultury?

Paní Helena k tomu říká: „Když se „váš" student vrací domů, víte, že si odváží něco z vás i z České republiky. Se „svými dětmi" jsme v kontaktu dodnes. Například o letošních prázdninách jede moje rodina navštívit svého „syna a bratra" do Turecka". Ve výčtu důvodů se objevuje obohacení rodinného života o nová jídla, zvyky, tradice. Hostitelské rodiny často oceňují možnost podívat se na svůj každodenní život pohledem někoho, pro koho není všední, vypořádat se s odlišnostmi, které soužití s mladým člověkem z odlišné kultury přináší, být tak tolerantnější.

Kontakt: AFS Mezikulturní programy, o.s., Monika Janovská, kontaktní telefon: 222 317 138, e-mail monika.janovska@afs.org
Více zjistíte kdykoliv také na webových stránkách www.afs.cz