V podzemním podlaží nového objektu vznikla laboratorní oddělení, která zajišťují nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření, dále prostory pro magnetickou rezonanci a také sklady, strojovny a šatny pro personál.

V prvním nadzemním podlaží se nachází transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek, interní ambulance a poradny. Ve druhém patře vzniklo centrum klinických laboratoří, ve třetím patře je oddělení hemodialýzy. Čtvrté patro slouží jako zázemí pro stacionář onkologie a v pátém patře jsou vyhrazené prostory pro provozní technologie budovy. V jednotlivých podlažích jsou také pracovny lékařů a sester včetně hygienických zařízení pro zaměstnance a pacienty.