Jak byste charakterizovala obec Veliš?
Obec Veliš je obcí Královéhradeckého kraje s velmi bohatou historií. Leží pod velišským hřbetem, 5 kilometrů jihozápadně od Jičína. Je zde charakteristická vesnická zástavba, typické domy se sedlovou střechou. K Veliši patří ještě víska Vesec. V obci i blízkém okolí se nachází řada přírodních zajímavostí i významné historické a kulturní památky. Najdeme tu nádherný barokní kostel sv. Václava, na návsi je studánka se sochou svatého Václava a rybníček, napájený pouze ze spodních pramenů. U velišského hřbitova stojí hrobka rodu Schliků. Okolní příroda poskytuje bohaté možnosti pro aktivní trávení volného času svou nabídkou značených turistických tras a cyklostezek.

Přiblížíte nám vybavenost vesnice?
V obci se nachází mateřská škola, Základní škola Bodláka a Pampelišky, kulturní dům, hřbitov, kostel sv. Václava, obecní dům s poštou, víceúčelové sportoviště. Veliš je bývalou střediskovou obcí a je stále centrem kulturního i sportovního dění. V roce 2002 byla plynofikována.

Kolik má vaše obec stálých obyvatel a kolik chalupářů?
V současné době má Veliš i Vesec asi 185 trvale žijících obyvatel. Chalupářů je již méně, asi okolo šedesáti. Mám obrovskou radost z toho, že stále přibývá mladých rodin s dětmi, stále více jsou domy využívány k trvalému bydlení. V průběhu mého působení na obci se celkový počet obyvatel zvýšil asi o třetinu.

Jak dlouho působíte ve funkci starostky?
Ve funkci starostky jsem sedm let, druhé volební období, předtím jsem ještě čtyři roky působila ve funkci místostarostky.

Pochlubte se zajímavým zážitkem, spojeným s obcí a se starostováním.
Na zajímavé si opravdu nevzpomínám, ale každý zážitek spojený s obcí, ať kladný či záporný, by se dal přirovnat k adrenalinovému sportu. Když chce neuvolněný starosta dělat tuto práci naplno, je to občas „mazec". Já mám ale velkou oporu v současném zastupitelstvu a lidech kolem sebe. Jeden člověk v obci nezmůže vůbec nic. Vždy je to o kolektivní práci a chuti něco dělat.

Co považujete v současnosti za největší problém obce?
Všeobecně je to určitě obrovské legislativní zatížení i tak malých obcí, jako je Veliš. Z konkrétních věcí se nám nepodařil realizovat projekt veřejného osvětlení a nákup pozemku na dětské hřiště ve Vesci. Za obcí nám vznikla černá skládka pneumatik, což zatím bezúspěšně řešíme s vlastníkem stavby.

A naopak za největší úspěch?
Jsme celkem úspěšní v poskytnutých dotacích. Každý rok se nám podaří nějaké získat. S jejich pomocí jsme například opravili obecní úřad, daří se nám postupně renovovat kulturní dům, zrekonstruovali jsme velišskou náves s rybníčkem, u základní školy byl podpořen projekt ke zvýšení bezpečnosti dětí nazvaný Bezpečná cesta do školy. Pouze z rozpočtu obce by takové investiční akce nebylo možné realizovat. Na druhou stranu čerpání dotací je velmi časově náročné a spojené s velkým množstvím administrace. Ale zatím si projekty většinou píšeme sami a těšíme se z každého nového úspěchu.

Plány do budoucna?
Tak plánů je opravdu mnoho. Nyní jsme dokončili rekonstrukci střechy kulturního domu. V příštím roce chystáme nový územní plán, neboť v obou obcích již proběhly pozemkové úpravy. Dále budeme realizovat opět s pomocí již schválené dotace ze SZIF Hradec Králové prostřednictvím MAS Otevřených zahrad Jičínska vybudování víceúčelového přístřešku za kulturním domem, který bude využíván jako pergola k posezení, pódium na kulturní akce, jako venkovní učebna základní a mateřské školy popřípadě jako zázemí sportoviště. Velkou akcí, která je teprve ve fázi započatého projektu, je vybudování další části chodníku podél silnice II. třídy, která protíná obec Veliš. Ve Vesci bychom rádi realizovali nové veřejné osvětlení. Pro příští rok se také budeme finančně podílet na úspěšně podpořeném projektu Římskokatolické farnosti Jičín na opravu ohradní zdi, márnice a osvětlení kostela sv. Václava ve Veliši. Plánů je opravdu mnoho.

Které spolky u vás fungují?
V obci působí soukromá Základní škola Bodláka a Pampelišky, občanské sdružení Velišská beseda, sportovní klub stolního tenisu TTC Veliš, sbor dobrovolných hasičů a Motosport klub Veliš. Všichni spolu s obcí realizují spoustu nádherných kulturních a sportovních akcí. Využíván je kulturní dům, budova školy, sportoviště, ale i úžasný kostel svatého Václava s výbornou akustikou. Stále dodržujeme a zachováváme tradice.