Královéhradecký kraj zkrátil lhůtu pro podávání žádostí, jelikož totožný dotační program bude od 1. července letošního roku fungovat pod ministerstvem zemědělství. Včasnou likvidaci kůrovce hodlá kraj finančně motivovat.

Dotace pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného kůrovcového dřeva k asanaci a na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného lesního porostu.