Nové funkční období započne 1. srpna. Klíčovým předpokladem pro výkon funkce je vzdělání a praxe. „Přihlášky mají určité povinné náležitosti. Je mezi nimi také předložení koncepce rozvoje školy,“ doplňuje tiskový mluvčí radnice Jan Jireš.

Do výběrového řízení se může přihlásit jakýkoliv kandidát splňující předpoklady, včetně stávajícího ředitele.