Nová Paka – Přehled letních táborů, které pořádá Dům dětí a mládeže Stonožka:
Letní příměstský tábor Kniha můj přítel – od říkanek k pohádkám
9.7. -13.7.2012
Cena: 850 Kč
Tábor je docházkový
Hl. vedoucí Alena Končická
Letní příměstský Taneční tábor
pro děti 6 – 11 let
16.7. – 20.7.2012
Cena 1200 Kč
Taneční styly: street dance, disko, scénický tanec
Tábor bude zakončen vystoupením
Středověk neskončil …
28.7. – 6.8.2012
Je již plně obsazen

Z pohádky do pohádky
6. 8. – 12. 8. 2012
Letní tábor pro rodiče s dětmi a děti od 7 let (bez rodičů) v Krasnově u Vyskře v Českém ráji. Na programu tábora budou soutěže a hry pro rodiče a děti, výtvarně tvořivé dílničky a sportovní aktivity provozované společně i odděleně. V případě příznivého počasí možnost koupání v rybníce nebo v bazénu v areálu tábořiště. Ubytování v chatkách pro čtyři. Rodiče se po celou dobu aktivně účastní dění tábora.
Účastníci: rodiče a jejich děti,tj. nejméně 1 zákonný zástupce + 1 a více dětí
Cena pobytu :
děti do 6 let – 1800 Kč
děti 6 – 10 let – 2000 Kč
děti 11 – 15 let – 2200 Kč
dospělí – 2500 Kč
Pro členy DDM Stonožka – sleva 100 Kč. Hl. vedoucí Sváťa Volšičková

Příměstský divadelní tábor
13.8. – 17.8.
Cena: 850 Kč
Tábor je docházkový (8.00-15.00). Hl. vedoucí Kristýna Kábrtová
Další informace na www.ddmstonozka.cz, tel. 493 721 184, info@ddmstonozka.cz