Původně lovecký zámek elipsovitého půdorysu postavený v letech 1667 – 72 Janem Humprechtem z Černínem z Chudenic jako volná parafráze Galatské věže cařihradské podle projektu C. Luraga byl po požáru v r. 1678 upraven a zvýšen a do r. 1681 pod dohledem F. Ceresoly zvýšen. Významně celkově restaurován byl zámek v roce 1957, kdy vznikly nástěnné malby R. Wiesnera mezi portály v interietu hlavního sálu v přízemí.

V královéhradeckém kraji byly spolu s Humprechtem za národní kulturní památky prohlášeny dřevěný kostel Panny Marie v Broumově, zámek v Novém Městě nad Metují a hrad Kost.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje je vláda České republiky nařízením za národní kulturní památku a současně také stanoví podmínky jejich ochrany.

Obnovu těchto objektů neřídí památkáři z úřadů obcí s rozšířenou působností jako u ostatních kulturních památek, ale pracovníci krajských úřadů. Odbornou pomoc jim poskytuje ústřední pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.

Lenka Nyklová