Otevírání obálek se mělo uskutečnit v polovině září. Místostarosta Petr Hamáček však podal informaci, že obálka pro nízkou účast nebyla rozpečetěna, namísto toho ji radní vložili do větší a vrátili původci.

„Další výběrové řízení už je vypsáno," konstatoval místostarosta.

Rada se snaží postupovat tak, aby vítěz byl znám co nejdříve. Smlouva mezi městem a současným poskytovatelem, kterým je firma BusLine, vyprší na konci tohoto roku. Byla podepsána pouze na rok.

Představitelé Jičína se zajímali o to, proč se výběrové řízení setkalo s tak nízkým ohlasem. „Důvodem nepodání nabídek byla podle provozovatelů ekonomická nevýhodnost a také nutnost splnění emisní normy EURO 5," vysvětlila jičínská pracovnice pro komunikaci s veřejností Magdaléna Doležalová.
Rozpočet města počítá s maximálním příspěvkem provozovateli 800 tisíc korun. Pojem EURO označuje závaznou směrnici o emisích, kterou musí splňovat automobily prodávané ve státech Evropské unie. Její pátá verze vešla v platnost v roce 2009.

Co se stane, pokud by i při opakovaném tendru přišla pouze jedna přihláška? „Myslím si, že potom už obálku můžeme otevřít a zhodnotit ji," naznačil Petr Hamáček s tím, že by se už jednalo o opakovanou výzvu. „Ale to předbíháme. Uvidíme, co nastane," doplnil na tiskové konferenci starosta Jiří Liška.