Zásahová jednotka, kterou tvořili žáci deváté třídy, zastavila průvod demonstrujících studentů (žáci osmých tříd), který mířil z Albertova na Václavské náměstí. K tomu z reproduktorů zaznívala autentická zvuková kulisa z onoho památného listopadového podvečera.

Všichni si nakonec zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur, zazněla také Modlitba pro Martu. Ředitel školy Jan Sezima poté seznámil přítomné v krátkém průvodním slově s historickými skutečnostmi, které vedly k tzv. sametové revoluci, jejímž výsledkem byl pád totalitního režimu a obnovení demokracie v Československu. Na závěr tohoto slavnostního shromáždění zazněla státní hymna. 

Celé akci předcházel více než týden příprav. Třídní učitelé dětem přiblížili listopadové události úměrně jejich věku a chápání, zásahová jednotka si vyrobila štíty i papírové obušky, hasiči dětem půjčili přílby. Děti psaly na transparenty nejznámější listopadová hesla, připínaly na bundy trikolory. Doufejme, že jim v paměti utkví nejen vydařená akce před školou, ale zapamatují si také historické souvislosti a význam těchto událostí pro další vývoj našeho státu.

Jindra Vachová