Děti tu po škole provázely pohádkové bytosti, dostaly zde prostor na kreslení, mohly si pohrát v dílničkách a „zařádit" si v tělocvičně. S paní učitelkou poznávaly geometrické tvary, barvy, počítaly a seznámily se s prostředím školy. „Někdy jsou děti bojácné, tak nám pomáhají maminky. Když jsou hodně ztrémované, tak je do ničeho nenutíme," přibližuje nám atmosféru zápisu učitelka Milena Bezstarostová.

„K zápisu přišlo 45 dětí a, i když některé dostanou odklad, očekáváme, že otevřeme od září dvě první třídy," říká ředitel školy Zdeněk Burkert.

Zápisy podle něho probíhají standardní formou, s otevřením přípravné třídy tu počítají jedině v případě, kdyby nastal tlak z mateřské školy.

Škola bude letos pokračovat ve výuce matematiky podle profesora Hejného. „Je to úplně jiný způsob výuky, který není založen na pamětním učení, ale logickém, což je podle nás správná cesta, jak rozvíjet dětské myšlení. Děti zda samy objevují, než by přejímaly vědomosti od vyučující. Systém je o tom, že děti si samy najdou mechanismy osvojení a hodně jde o spolupráci v týmu," popisuje metodu ředitel Burkert.

Zdejší škola vyzkoušela například i písmo Comenius Script. „Nemáme k tomu vyhraněný postoj, zjistili jsme, že je vcelku jedno, jak děti píší. Když k nám přijde školák, který se učil psát Comenia Scriptem, může v něm pokračovat," ujišťuje nás ředitel zařízení, které je mimo jiné zapojeno do projektu „Hodina pohybu navíc".

Kluci a holčičky v první až třetí třídě, mají díky němu v rámci družiny hodinu tělocviku navíc. V druhém pololetí ve škole hodlají zahájit také výuku plavání v novém krytém bazénu, který sousedí s tělocvičnou. Dobrá zpráva na závěr: ve čtvrtek bude kvůli vysvědčení zkrácená výuka. První stupeň končí v 11.40 hod, druhý v 12.35 hodin.