Zahájena byla plánovaná rekonstrukce další části sídliště Husova, která bude stát zhruba 8,6 milionů korun. Společnost M-Silnice a. s. teprve nyní získala veškerá potřebná povolení týkající se dopravních omezení v místě a začala s pracemi.

„Jako první budou osazeny nové obrubníky podél ulice U Trati a částečně také ulice U Stadionu, kde skončila loňská etapa rekonstrukce. Po této ulici až k bytovým domům č. p. 856 a 857 bude položen nový asfalt. Pak ještě do konce roku má firma stihnout vybudovat zcela novou silnici za bytovými domy č. p. 835 – 838," říká ke stavbě Jan Strašík z odboru investic a výstavby města.

„Dopravní omezení v místě nakonec nebudou nijak rozsáhlá. Firma bude postupovat po zhruba 50 metrových úsecích, takže úplná uzavírka ulice nebude potřeba kromě krátkého časového úseku, kdy má být položen nový živičný povrch. Omezeno bude ale parkování podél silnice, obyvatelé si po dobu stavby musí najít náhradní místo," vysvětluje místostarosta města Petr Hamáček s tím, že míst k parkování je na sídlišti relativně dostatek. Například mohou obyvatelé dočasně parkovat na bývalém hřišti ve vnitrobloku.

Do konce roku musí město stihnout proinvestovat podle podmínek čtyřmilionovou dotaci, kterou získalo z ministerstva pro místní rozvoj.

„Bohužel došlo oproti plánu k několikatýdennímu zdržení stavby, tak doufáme, že nám bude počasí přát a podaří se naplánované investice letos dokončit. Zdržení nastalo hned po výběrovém řízení, kdy nám odstoupila vítězná firma. Poté musel nový dodavatel získat potřebná povolení, co se dopravy týče a konečně jsme také čekali na potvrzení dotace," vysvětluje zdržení místostarosta Hamáček.

V příštím roce pak bude stavba pokračovat – dojde k úpravě vnitrobloků, vzniknou nová místa pro přecházení a chodníky, stanoviště pro kontejnery, parkovací stání a vyznačena bude stezka pro cyklisty. Práce mají skončit v červnu.  Magdaléna Doležalová