V roce 1906 byl pověřen namalováním nových obrazů Karel Medlík. Z původních děl se dochovalo pouze jediné a tak packá radnice po revitalizaci památky svěřila malbu nových obrazů Kateřině Krausové. Ta vdechla unikátnímu církevnímu prostoru svůj nezaměnitelný rukopis. Autorka přiznala, že v obrazech nechala kus svého života.