V rámci akce bylo zkontrolováno více než 200 osob a téměř 100 vozidel. Policisté odhalili dva řidiče pod vlivem alkoholu, pět řidičů pod vlivem omamných nebo psychotropních látek. Téměř 40 přestupků bylo vyřešeno na místě v příkazním řízení.

V 16 případech došlo k neoprávněnému přechovávání marihuany (THC) nebo houby lysohlávky, které měly osoby při sobě v malém množství pro svoji potřebu. Na výzvu hlídky byly tyto látky dobrovolně vydány. Věc byla vyřešena na místě v příkazním řízení.

Jelikož se blíží léto a tím pádem období častých kulturních akcí a festivalů, je potřeba uvést, že pokud policisté u někoho zajistí drogu, která bude v množství malém, není toto jednání kvalifikováno dle trestního zákoníku, ale skutek bude kvalifikován jako přestupek na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Za takové jednání v přestupkovém řízení hrozí pachateli pokuta až do výše 15 000,- Kč. Zároveň bude droga odebrána a to v každém případě, ať se jedná o přestupek nebo trestný čin.

V posledních letech se marihuana natolik rozšířila, že ji společnost začala tolerovat. Proto je potřeba znovu apelovat, že držení jakékoliv omamné či psychotropní látky je protiprávní a hrozí za něj postih.