Řadu zaměstnanců rozhodně ano, ale je málo těch, kteří se k tomu veřejně přiznají. Nicméně inspektorát práce od začátku roku eviduje na Jičínsku dva případy stížností ve smyslu přesčasové práce – nevyplácení a nařizování a dva případy šikany zaměstnavatelů.

„Vzhledem k tomu, že šikana jako taková není právními předpisy řešena, kontrola je zaměřena právě na oblast dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovištích a zjištění, zda to, co podatel označuje šikanou, nelze kvalifikovat jako nerovné zacházení či přímo diskriminaci. Tedy pokud inspektor při kontrole dospěje ke zjištění, že je zaměstnanec či že jsou zaměstnanci na pracovišti šikanováni, pak se může jednat o porušení jedné ze základních zásad pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatel je povinen vytvářet uspokojivé pracovní podmínky a vytvářet příznivé pracovní prostředí, nebo se může jednat o nerovné zacházení (to v případě, že budou naplněny všechny pojmové znaky, tak jak je upravuje Zákoník práce)," sdělil Deníku Radek Svoboda, vedoucí oddělení inspekce.

Náš Deník již v loňském roce otiskl několik příspěvků na téma špatných pracovních podmínek lidí zaměstnaných především prostřednictví agentur. Lidé jsou přetěžováni, jsou jim upírány základní nároky podle Zákoníku práce.

Článek nespokojené zaměstnankyně se setkal s velkým ohlasem, na webu zaznamenal téměř stovku diskusních příspěvků (k přečtení je stále v souvisejících článcích dole).

JASNÉ VYJÁDŘENÍ

„Je velice dobře, že jste tento článek otiskli. Je v něm přesně popsán stav věci. Mladí lidé si toto jednání nenechají líbit, a když to přesáhne únosnou míru, odejdou. Ale co starší lidé, lidé s minimálním uplatněním na trhu práce, samoživitelky, lidé z ciziny, kteří tu v nemalém počtu pracují a vzhledem k jazykovému handicapu nemají možnost se bránit, ti toto musí snášet?" napsal nám poté člověk, nezávisle na tomto případu, který si však nepřál být jmenován. S praktikami agenturních firem prostřednictvím některých jejich zaměstnanců přišel do styku asi jako každý kmenový zaměstnanec.

„Je to tu veřejné tajemství, jak se agentury chovají k zaměstnancům. Nikdo si ale bohužel s tím nechce pálit prsty včetně vedení firmy, které, domnívám se podle více indicií, o tomto ví, ale neřeší to. Pro ně je podstatný zisk firmy a lidé jsou jen a jen lidské zdroje; lidé z agentur jsou ještě nižší kastou.

Nevím, zda vás bude můj pohled zajímat, myslím ale, že nic jiného než medializace problému těm lidem v tuto chvíli nepomůže. Nedělejme si iluze, i mezi nimi jsou lidé, co porušují Zákoník práce, jsou to lidé s nižším vzděláním, mnohdy bez pracovních návyků, nespolehliví… A věřím, že koordinátorům někdy tato práce může přinášet problémy a ne vždy je dovedou řešit standardně a podle práva. Nicméně to není omluva toho, co se se děje a co mi váš článek znovu připomněl," dodává znalec poměrů.

ŘEŠENÍ NENÍ?

Situace, která slušného člověka nemůže nechat klidným a bez reakce, donutila dotyčného ke snaze pomoct.

„Vedl jsem slušnou korespondenci s vedením agentury, to však nechtělo situaci nijak řešit. Uvedli, že nemají žádné stížnosti, že jejich 'předáci' jsou schopní a vzorní, a tím to skončilo.

Myslel jsem si, že tím skončí i protiprávní jednání koordinátorů těchto agentur, ale jak vidím, neomalené a hrubé chování dále pokračuje, možná je jen sofistikovanější a promyšlenější."

A jak vidíte dnes situaci Vy - naši čtenáři? Diskutovat můžete pod článkem, případně na facebooku.