„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo udržet téměř stejnou míru finanční podpory pro projekty rozvíjející kulturu a kulturní život v našem kraji jako v uplynulém roce. Loni byla krajská podpora vyšší jen o tři miliony. Ani v současné pandemii nesmíme na kulturu zapomínat. Kultura navzdory omezením, kterým dnes čelíme, dál žije a vyvíjí se,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová.

V oblasti kultury a památkové péče podporuje Královéhradecký kraj sedm programů. Největší část peněz míří na obnovu památek. Peníze slouží jako příspěvek: majitelé památek díky němu mohou provést opravy unikátních objektů dostatečně citlivě a vyhovět nárokům památkové péče, což je nákladnější než oprava jakéhokoli jiné stavby, která památkou není. Na tuto podporu by letos mělo dosáhnout více než šest desítek žadatelů.

Díky krajské podpoře tak začne třeba oprava vnější stěny výtopny železničního muzea v Jaroměři, v níž je umístěna expozice lokomotiv. Kraj také podpoří pokračování rekonstrukce střechy na zámku v Potštejně či další obnovu historické dřevěné zvonice kostela sv. Jana Křtitele v Hradci Králové – Třebši.

Krajský příspěvek na podporu živé kultury by měl zamířit například k organizátorům soutěže mladých hudebníků Broumovská klávesa, Vysokovský kohout nebo oblíbeného festivalu Jičín – město pohádky.

Část tohoto balíku peněz poputuje také třeba na restaurování varhan v kostele Všech svatých v Heřmánkovicích na Broumovsku nebo na obnovu historických varhan v Opočně.

Prostřednictvím krajské finanční podpory na zachování nemateriálního kulturního dědictví dostane příspěvek propagace tradiční lidové techniky podmalby na skle pro Šedivinský spolek.

Z programu podpora činnosti muzeí a galerií bude v letošním roce podpořeno 25 žadatelů celkovou částkou 2,1 milionu korun. Finanční prostředky tak získalo například Městské muzeum Nové Město nad Metují na obnovu svého mobiliáře. Peníze z krajského rozpočtu poputují také Muzea papírových modelů v Polici nad Metují, kde připravují expozici nejen papírových modelů z legendárního časopisu ABC.

Krajští radní také podpořili 276 tisíci korunami pobyty umělců, uměleckých souborů nebo odborných pracovníků ze zahraniční či jiných českých krajů na území kraje. Mezi žadateli je například Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, která pořádá mezinárodní setkání uměleckých škol Gaudeamus Theatrum 2021. Naopak na výjezdy krajských umělců a kulturních pracovníků do zahraničí rozdělí kraj 354 tisíc korun. Bude to například soubor Boni pueri, kteří vyjedou na koncert do Štrasburku.

„Všichni doufáme, že se v létě život částečně vrátí k normálu a bude možné avizované akce uskutečnit nebo navázat na mezinárodní kontakty, které kultuře i kraji přináší zajímavou inspiraci, pracovní kontakty a přivádí do kraje turisty. Kraj počítá s tím, že se podpořené akce uskuteční. Pokud dojde k tomu, že jednotlivé projekty budou muset být zrušeny, máme již zkušenosti s loňského roku, jak tuto situaci řešit, například prodloužením termínu čerpání dotace,“ dodala náměstkyně Berdychová.