„Pro Český ráj jsou typické pestré louky. Staráme se o jejich pravidelné kosení, na některých se pasou ovce či kozy. Bez naší péče by z luk zmizely orchideje, hořce, i další vzácné druhy rostlin a živočichů. Vloni bylo z naší iniciativy posekáno a uklizeno cca 35,5 hektaru luk. Sekáči se činili třeba v Podtroseckých údolích, v Podloučkách, na Fialníku, ale i na mokřadních loukách V Dubech, či na Vústře. Páslo se na 8 hektarech travních porostů - na Troskách, Vyskři, Mužském a také na prudkých stráních Fialníku,“ popisuje Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podzim přál výsadbám dřevin do krajiny. U obce Osek se vysadilo 110 stromů podél obnovené polní cesty k Buškovskému rybníku, na Pohoři se doplnila jabloňová alej a okolní pozemky třiceti stromy.

Ukázalo se, že mnohé památné stromy potřebují ošetření. Byla stabilizována dubová alej u kempu v Sedmihorkách, lipová alej z Karlovic do Sedmihorek, jírovce na návsi v obci Mužský a lípy v obci Vesec u Sobotky. Odborného arboristického ošetření se dočkala i lipová alej podél křížové cesty na vrchu Hůra u obce Vyskeř.

„U Libošovic byly vyhloubeny čtyři tůně, které pomáhají zadržování vody v krajině. A nezapomínáme ani na návštěvníky – opravili jsme část cesty na modré turistické značce cestu na Vyskeř. Přístup ke kapličce nyní usnadní 70 stabilizovaných dřevěných schodů. Letos budeme v péči o zdejší přírodu samozřejmě pokračovat,“ uzavírá Jiří Klápště.