V roce 2017 zde bylo otevřeno soukromé muzeum cukrářství s názvem Historie čp. 12 a s ním i expozice, věnovaná peckovskému legionáři Františku Chramostovi, který v domě žil. Nyní se expozice rozšíří na Muzeum legionářů Peckovska. Bude třetí v republice.

„Můj děda Jiří Jůza koupil dům v roce 1943 a přenesl sem cukrářství, které provozoval už od roku 1938,“ vypráví majitel domu Petr Jůza, který zde provozuje v letní sezóně malé občerstvení.

V myšlence ukázat historii domu a další zajímavosti Pecky ho podporovali sousedé, především Zdeněk Chramosta, jehož dědeček byl legionář a strojvůdce obrněného vlaku, který začátkem 20. let odvážel české legionáře ze Sibiře. „Máme po dědovi spoustu reálijí a zeť Pavel přišel s nápadem, že by právě v domě, kde děda žil, mohlo vzniknout legionářské muzeum,“ je sdílnější Zdeněk Chramosta.

Petr Jůza pak oslovil Československou obec legionářů, která pomohla s realizací muzea na Pecce, po Praze třetího v republice.

V první místnosti najdou příchozí informace o vzniku legií, analýzu o počtu legionářů, dokumenty o francouzských, ruských a italských legiích. Část je věnována Františku Chramostovi, který byl mašinfírou na obrněném vlaku Orlík a rovněž dalším legionářům Peckovska. „Ukázalo se, že jich je 34. Pradědeček paní starostky byl například italský legionář,“ doplňuje zasvěceně Zdeněk Chramosta.

Další prostor je věnován vývoji vzniku republiky a druhému odboji. Připomenut je zde i Josef Štemberka z Pecky, poslední farář v Lidicích. Expozice je zakončena rokem 1948.

„Cílem je ukázat, jak žili lidé za první republiky a jaké úsilí, odvahu museli vynaložit naši předci v boji za demokracii. Připomenout, že těžko se svoboda získává a velmi lehce se ztrácí,“ sděluje Zdeněk Chramosta.

Výstavu doplňují dobové uniformy, zbraně, dokumenty i týlový materiál. „Petr tady nechal ruce, i výmalba je poplatná době, finančně se projekt z větší části zafinancoval, “ prozrazuje Chramosta.

Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100, zajišťoval instalaci expozice. „ Zaměřili jsme se také na to, jak žili legionáři po návratu z války a jak se jim podařilo etablovat do života.“

Na domě č. 12 bude v sobotu odhalena také pamětní deska, věnovaná Františku Chramostovi a kopie vlajky, kterou Orlík nesl.