Prvořadě se jedná o osm set metrů dlouhý úsek od křižovatky ulic Pražská, V Aleji a U Studénky kolem ZPA ke křižovatce se sídlištěm, kde byl položen tak zvaný tichý asfalt. Ten se používá kvůli snížení hluku. V asfaltu se už v zimě objevily díry, povrch se drolí. Třícentimetrová vrstva přijde odfrézovat a zhotovitelé zdarma položí povrch nový, a to zřejmě přes Velikonoce, kdy se očekává snížený provoz. V celém úseku se poté bude obnovovat vodorovné značení plastem. Druhou závadou je popadající se mostek na Kumburském Újezdu.

Oprava bude provedena do čtrnácti dnů, tedy do konce dubna. Doprava bude řízena semafory a pracovníky firmy. „Veškeré opravy půjdou na vrub zhotovitele,“ připomíná za investora, kterým je ředitelství silnic a dálnic, Miroslav Gregor

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nechalo vloni renovovat jedničku za 26 milionů bez DPH u firmy Colas.

Oprava vozovky byla zahájena v červenci s termínem dokončení 16. prosince 2018. Došlo k výměně asfaltových vrstev, sjednocení šířky komunikace, obnově značení, výměně svodidel, úpravě krajnic a odtokových poměrů. Opraveny byly i dva silniční propustky. Úsek byl renovován po etapách od začátku Kumburského Újezdu až po packou křižovatku ulic Pražská, V Aleji a U Studénky.

V prosinci si ovšem investor zakázku nepřevzal kvůli špatnému stavu posledního opravovaného úseku.

„Shledali jsme nedostatky v kvalitě stavby,“ uvedl za investora Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR Hradec Králové. Teprve po uvedení stavby do bezvadného stavu bude ŘSD pokračovat v přerušeném přejímacím řízení.

Dodavatelská firma Colas se k zakázce opět odmítla vyjádřit.

Na Jičínsku se pak zdržíte na silnici I/35 při cestě do Hradce Králové, kde v Ostroměři pokračuje druhá etapa opravy vozovky. Doprava je řízena pracovníky firmy a semafory.

Vše také finišuje k uzavření mostu na obchvatu Hořic (I/35). Tady má být zahájena demolice 25. dubna, a tím i svedení veškerého provozu do Táboritské a Husovy ulice v Hořicích.