Dlouhotrvající sucho a pak krátký intenzivní déšť, který však krajina nezadrží, a tak již pár dní po dešti je sucho. Možné způsoby a především nové trendy v hospodaření s dešťovou vodou v městském prostředí představuje výstava, která je aktuálně na hořické radnici.

Výstavu, kterou Hořicím zapůjčil Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, můžete zhlédnout v předsálí divadelního sálu hořické radnice, které je přístupné v době otevření úřadu. Co zajímavého se dozvíte? Třeba jak vypadají retenční příkopy, zasakovací průlehy či vodu propouštějící obrubníky. Část výstavy se věnuje vegetačním úpravám střech, městským parkům a zahradám.

Další z panelů je věnován povrchům parkovacích stání. Až 80 procent srážkových vod je totiž možné vsáknout kombinací různých materiálů. Dosáhnout toho lze jak specifickým způsobem uložení žulových kostek, či slabostěnnými zatravňovací rošty.

„Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou se snažím pokračovat. Aktuálně společně řešíme možnosti úprav několika míst po Hořicích prostřednictvím kvetoucích trvalkových záhonů. Právě trvalkové výsadby jsou mnohem funkčnější a estetičtější úpravou zelených ploch než pouhý trávník,“ uvedl k výstavě Tomáš Štayr, organizátor, předseda komise pro životní prostředí města Hořice.