Zapojit se mohou jednotlivci, dvojice, trojice a dokonce i rodiče s dětmi. Tancem provedou členové tanečního klubu Jizerský Bodlák, o hudební doprovod se postarají učitelé a žáci ZUŠ Nová Paka.

O prvním soboteckém archiváři

Historik Karol Bílek bude v pátek od 18 hodin v Městské knihovně v Sobotce vyprávět o Raymundu Šolcovi, prvním soboteckém archiváři. Přednáška se koná u příležitosti dvoustého výročí úmrtí tohoto písmáka a představitele městské samosprávy.

Poslední rozloučení (10. a 11. května):
S Annou Boudnou (1937) z Rožďalovic se naposledy rozloučíme v pátek 10. května v 11 hodin ve smuteční síni v Jičíně.

Rozloučení s Miroslavem Miturou (1964) ze Zelené Lhoty se koná v pátek 10. května ve 12 hodin v jičínské smuteční síni.

Poslední rozloučení s Valerií Křenkovou (1932) z Dolan se uskuteční v pátek 10. května ve 14 hodin v jičínské smuteční síni.

S Jolandou Ačaiovou (1934) ze Sobotky se naposledy rozloučíme v sobotu 11. května v 10 hodin v kostele v Sobotce.